Thumbnail Image

Šta lovci treba da znaju o afričkoj kugi svinja i biosigurnosnim merama tokom lova
Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Afrička kuga svinja: detekcija i dijagnostika
  Terenski priručnik za veterinare
  2018
  Afrička kuga svinja (AKS) je veoma kontagiozna virusna bolest koja uzrokuje hemoragičnu groznicu kod svinja i divljih svinja, a često je praćena letalitetom i do 100 procenata. Kao rezultat, AKS može ozbiljno uticati na produktivnost celokupnog sistema proizvodnje svinja. Ne samo da ugrožava prehrambenu sigurnost države kada je u pitanju snabdevenost tržišta svinjskim mesom, nego predstavlja veliki izazov izvoru prihoda farmera i svih drugih učesnika u lancu proizvodnje, a kao rezultat ograničenja izvoza negativno utiče i na međunarodnu trgovinu. Sa izuzetno visokim potencijalom za prekogranično širenje, bolest se danas smatra enzootskom u podsaharskoj Africi, na italijanskom ostrvu Sardiniji kao i delovima Kavkaza i istočne Evrope. Kako postoji stalni rizik daljeg širenja AKS iz ovih područja, usled prekograničnog kretanja pojedinaca, proizvoda poreklom od svinja, predmeta, materijala i zaraženih divljih svinja, svaka država sa sopstvenom proizvodnjom svinja je u opasnosti. Sektor malih proizvođača, čija se gazdinstva/farme karakterišu niskim nivoom biosigurnosti, posebno je ranjiv. U odsustvu efikasne vakcine ili lečenja, najbolja strategija protiv AKS je strategija ranog otkrivanja povezana sa sistemom brzog odgovora kod izbijanja zaraze. U ovom kontekstu, ključno je podizanje svesti i obuka veterinara i svih drugih osoba koji se nalaze na prvoj liniji odbrane od pojave zaraznih bolesti životinja. Cilj ovog priručnika je da veterinarima, veterinarskim tehničarima i laboratorijskom osoblju pruži neophodne informacije radi uspešnog ranog otkrivanja i brze dijagnostike afričke kuge svinja i primene efikasnih mera sprečavanja širenja, suzbijanja i eradikacije bolesti. I vlasnici i držaoci svinja, lovci i šumari takođe mogu imati veliku korist od upotrebe i čitanja priručnika.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Nodularni (lumpy) dermatitis
  Terenski priručnik za veterinare
  2017
  Nodularni (lumpy) dermatitis, bolest kvrgave kože (lumpy skin disease – LSD), je oboljenje goveda virusne etiologije koje ima dramatične efekte na obezbeđenje sredstva za život u ruralnim sredinama, koja u velikoj meri zavise od govedarstva. Ova bolest utiče na smanjenje proizvodnje mleka i može dovesti do steriliteta bikova i problema sa fertilitetom krava. Dovodi do oštećenja kože i može uzrokovati uginuće goveda usled pojave sekundarnih bakterijskih infekcija. Iako je nodularni dermatitis tradicionalno bio ograničen na Podsaharsku Afriku, polako okupira nove teritorije poput Bliskog istoka i Turske, a od 2015. godine proširio se i na većinu država Balkana, Kavkaza i Rusku Federaciju, gde se bolest i dalje širi a rizik od neposrednog prodiranja u susedne još uvek nezaražene zemlje je vrlo visok. Veterinari, vlasnici i držaoci životinja, kao i svi drugi uključeni u lanac proizvodnje su suočeni sa ovom bolešću po prvi put, stoga nisu upoznati sa kliničkom slikom, putevima prenošenja i dostupnim mogućnostima prevencije i kontrole bolesti. Ovaj priručnik ima za cilj da upotpuni ove nedostatke pružanjem relevantnih podataka, smernica i preporuka veterinarima i veterinarskim tehničarima radi uspešnog ranog otkrivanja i brze dijagnostike nodularnog dermatitisa i primene efikasnih mera sprečavanja širenja, suzbijanja i eradikacije bolesti. I vlasnici i držaoci goveda mogu naći veliki broj korisnih informacija u priručniku.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Какво ловците трябва да знаят за Африканска чума по свинете и мерки за биосигурност по време на лов? 2023
  Африканската чума по свинете (АЧС) е смъртоносно инфекциозно заболяване по домашните и дивите свине. Множество страни в Европа са засегнати от АЧС, като по-голямата част от огнищата са при диви свине, които могат да поддържат болестта за дълги периоди от време. Овладяването на заболяването при дивата свиня е голямо предизвикателство за националните власти. Стопанисващите дивата природа и ловците са от ключово значение за предотвратяване и забавяне разпространението на АЧС при дивата свиня. Този информационен лист, предназначен за ловци, обобщава най-важните факти за АЧС при дивите свине и биосигурността при лов. Може да се използва като самостоятелен документ за информиране на ловците или като допълнителен материал по време на обучение на ловците.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Afrička kuga svinja: detekcija i dijagnostika
  Terenski priručnik za veterinare
  2018
  Afrička kuga svinja (AKS) je veoma kontagiozna virusna bolest koja uzrokuje hemoragičnu groznicu kod svinja i divljih svinja, a često je praćena letalitetom i do 100 procenata. Kao rezultat, AKS može ozbiljno uticati na produktivnost celokupnog sistema proizvodnje svinja. Ne samo da ugrožava prehrambenu sigurnost države kada je u pitanju snabdevenost tržišta svinjskim mesom, nego predstavlja veliki izazov izvoru prihoda farmera i svih drugih učesnika u lancu proizvodnje, a kao rezultat ograničenja izvoza negativno utiče i na međunarodnu trgovinu. Sa izuzetno visokim potencijalom za prekogranično širenje, bolest se danas smatra enzootskom u podsaharskoj Africi, na italijanskom ostrvu Sardiniji kao i delovima Kavkaza i istočne Evrope. Kako postoji stalni rizik daljeg širenja AKS iz ovih područja, usled prekograničnog kretanja pojedinaca, proizvoda poreklom od svinja, predmeta, materijala i zaraženih divljih svinja, svaka država sa sopstvenom proizvodnjom svinja je u opasnosti. Sektor malih proizvođača, čija se gazdinstva/farme karakterišu niskim nivoom biosigurnosti, posebno je ranjiv. U odsustvu efikasne vakcine ili lečenja, najbolja strategija protiv AKS je strategija ranog otkrivanja povezana sa sistemom brzog odgovora kod izbijanja zaraze. U ovom kontekstu, ključno je podizanje svesti i obuka veterinara i svih drugih osoba koji se nalaze na prvoj liniji odbrane od pojave zaraznih bolesti životinja. Cilj ovog priručnika je da veterinarima, veterinarskim tehničarima i laboratorijskom osoblju pruži neophodne informacije radi uspešnog ranog otkrivanja i brze dijagnostike afričke kuge svinja i primene efikasnih mera sprečavanja širenja, suzbijanja i eradikacije bolesti. I vlasnici i držaoci svinja, lovci i šumari takođe mogu imati veliku korist od upotrebe i čitanja priručnika.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Nodularni (lumpy) dermatitis
  Terenski priručnik za veterinare
  2017
  Nodularni (lumpy) dermatitis, bolest kvrgave kože (lumpy skin disease – LSD), je oboljenje goveda virusne etiologije koje ima dramatične efekte na obezbeđenje sredstva za život u ruralnim sredinama, koja u velikoj meri zavise od govedarstva. Ova bolest utiče na smanjenje proizvodnje mleka i može dovesti do steriliteta bikova i problema sa fertilitetom krava. Dovodi do oštećenja kože i može uzrokovati uginuće goveda usled pojave sekundarnih bakterijskih infekcija. Iako je nodularni dermatitis tradicionalno bio ograničen na Podsaharsku Afriku, polako okupira nove teritorije poput Bliskog istoka i Turske, a od 2015. godine proširio se i na većinu država Balkana, Kavkaza i Rusku Federaciju, gde se bolest i dalje širi a rizik od neposrednog prodiranja u susedne još uvek nezaražene zemlje je vrlo visok. Veterinari, vlasnici i držaoci životinja, kao i svi drugi uključeni u lanac proizvodnje su suočeni sa ovom bolešću po prvi put, stoga nisu upoznati sa kliničkom slikom, putevima prenošenja i dostupnim mogućnostima prevencije i kontrole bolesti. Ovaj priručnik ima za cilj da upotpuni ove nedostatke pružanjem relevantnih podataka, smernica i preporuka veterinarima i veterinarskim tehničarima radi uspešnog ranog otkrivanja i brze dijagnostike nodularnog dermatitisa i primene efikasnih mera sprečavanja širenja, suzbijanja i eradikacije bolesti. I vlasnici i držaoci goveda mogu naći veliki broj korisnih informacija u priručniku.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Какво ловците трябва да знаят за Африканска чума по свинете и мерки за биосигурност по време на лов? 2023
  Африканската чума по свинете (АЧС) е смъртоносно инфекциозно заболяване по домашните и дивите свине. Множество страни в Европа са засегнати от АЧС, като по-голямата част от огнищата са при диви свине, които могат да поддържат болестта за дълги периоди от време. Овладяването на заболяването при дивата свиня е голямо предизвикателство за националните власти. Стопанисващите дивата природа и ловците са от ключово значение за предотвратяване и забавяне разпространението на АЧС при дивата свиня. Този информационен лист, предназначен за ловци, обобщава най-важните факти за АЧС при дивите свине и биосигурността при лов. Може да се използва като самостоятелен документ за информиране на ловците или като допълнителен материал по време на обучение на ловците.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.