Thumbnail Image

Ce trebuie să știe vânătorii despre pesta porcină africană și măsurile de biosecuritate în timpul vânătorii


Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Dermatoza nodulară contagioasă
  Ghid practic pentru veterinari
  2018
  Dermatoza nodulara contagioasa (DNC) este o boala virala a bovinelor. Caracterizata prin noduli pe piele, aceasta se transmite prin _ân_ari, alte insecte hematofage _i mu_te. Boala are efecte dramatice asupra mijloacelor de trai din mediul rural, care adesea depind foarte mult de vite, deoarece aceasta contribuie la scaderea produc_iei de lapte _i poate duce la sterilitatea taurilor _i probleme de fertilitate la femele. Aceasta provoaca daune pieilor _i moartea animalelor din cauza infec_iilor secundare bacteriene. Efectele la nivel na_ional sunt, de asemenea, devastatoare, deoarece prezen_a bolii declan_eaza restric_ii comerciale stricte. De_i s-a limitat tradi_ional la Africa sub-sahariana, DNC a invadat încet teritorii noi, cum ar _ Orientul Mijlociu _i Turcia, iar începând cu 2015 majoritatea _arilor balcanice, Caucazul _i Federa_ia Rusa, unde boala continua sa se raspândeasca. Riscul unei incursiuni iminente în _arile învecinate, care nu sunt înca afectate, este foarte mare. În situa_ia actuala, serviciile veterinare din _arile afectate _i cele în situa_ie de risc din Orientul Mijlociu _i Europa se confrunta cu boala pentru prima data. Prin urmare, medicii veterinari o_ciali, crescatorii de vite _i alte persoane implicate în lan_ul valoric nu sunt familiarizate cu prezentarea clinica a DNC, caile de transmitere ale acesteia _i op_iunile de pro_laxie _i control disponibile. Acest ghid î_i propune sa remedieze aceste lacune, oferind veterinarilor profesioni_ti _i paraprofesioni_tilor informa_iile de care au nevoie pentru a diagnostica prompt _i a reac_iona la apari_ia unui focar de DNC. Ghidul va _ la fel de util _i pentru crescatorii de vite.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  FAO. Codul de conduită pentru un pescuit responsabil 1995
  Din cele mai vechi timpuri, pescuitul a fost o sursă majoră de hrană pentru umanitate și un furnizor de locuri de muncă și beneficii economice pentru cei care se angajează în această activitate. S-a presupus că bogăția resurselor acvatice este un dar nelimitat al naturii. Cu toate acestea, odată cu cunoașterea sporită și dezvoltarea dinamică a pescuitului după cel de-al doilea război mondial, acest mit a dispărut în fața conștientizării faptului că resursele acvatice, deși regenerabile, nu sunt infinite și trebuie gestionate corespunzător, dacă contribuția lor la alimentația , bunăstarea economică și socială a populației lumii în creștere trebuie să fie susținută. Introducerea pe scară largă la mijlocul anilor șaptezeci a zonelor economice exclusive (ZEE) și adoptarea în 1982, după lungi deliberări, a Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării a oferit un nou cadru pentru o mai bună gestionare a resurselor marine. Noul regim juridic al oceanului le-a conferit statelor de coastă drepturi și responsabilități pentru gestionarea și utilizarea resurselor piscicole din ZEE-urile lor, care cuprind aproximativ 90% din pescuitul marin din lume. O astfel de jurisdicție națională extinsă a fost un pas necesar, dar insuficient, către gestionarea eficientă și dezvoltarea durabilă a pescuitului. Multe state de coastă au continuat să se confrunte cu provocări serioase, deoarece, lipsind de experiență și resurse financiare și fizice, au încercat să extragă beneficii mai mari din sectorul pescuitului din ZEE lor.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Cele 10 Elemente ale Agroecologiei
  Care ghidează tranziția spre sisteme alimentare și agricole durabile
  2021
  Sistemele agricole și alimentare moderne au reușit să furnizeze volume mari de alimente pe piețele globale. Totuși aceste sisteme agricole, bazate pe aport extern sport și consum intens de resurse au cauzat defrișări masive, deficiențe de apă, reducerea biodiversității, epuizarea solului și niveluri ridicate de emisii de gaze cu efect de seră. În pofida unor progrese semnificative din ultima perioadă, foamea și sărăcia extremă continuă să fie provocări globale critice. Chiar și acolo unde sărăcia a fost redusă încă rămân inegalități generalizate care împiedică eradicarea completă a sărăciei. Agroecologia, ca parte integrantă a programului O Viziune Comună pentru Agricultură și Alimentație Durabilă1 a Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) este un element cheie al răspunsului global la această situație de instabilitate, și care oferă în același timp o abordare unică pentru a satisface creșteri semnificative ale necesităților noastre alimentare în viitor, asigurându-ne în același timp că nimeni nu este lăsat în urmă.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.