Thumbnail Image

Հայաստանում կայուն զարգացման Օրակարգ 2030-ին հասնելու բանալին


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  ԳԵՆԴԵՐԸ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՒ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
  ԵՐԿԻՐԸ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ՍԵՐԻԱ
  2017
  Also available in:

  Գենդերային հավասարությունը աղքատության եւ սովի վերացման բանալի է, ինչպես դա ՊԳԿ-ի կողմից ցույց է տրվել ողջ աշխարհում իրականացված հետազոտությունների միջոցով։ Այս զեկույցը պատրաստվել է որպես կազմակերպության ջանքերի մի մաս՝ ստեղծելու ապացուցային հիմք եւ գիտելիք՝ ՊԳԿ Գենդերային հավասարության քաղաքականությանը համահունչ: Հայաստանի Երկրի գենդերային գնահատումը նպատակ է հետապնդում նպաստել տեղեկատվության արտադրությանը գյուղատնտեսության եւ գյուղական զարգացման բնագավառում ավելի լավ, նպատակաուղղված եւ գենդեր ային զգայուն գործողությունների իրականացմանը նպաստելու համար: Այն պատրաստվել է ՊԳԿ Գենդերային հավասարության քաղաքականության պահանջներին համապատասխան եւ օգտագործվել է որպես ռեսուրս 2016-2020 թ.թ. Հայաստանի Երկրի առաջնահերթությունների ծրագրային շրջանակի կազմելու ժամանակ: Այն նպատակ ունի տեղեկացնել ՊԳԿ մասնագետներին, ՄԱԿ-ի կառույցներին, Հայաստանի կառավարության անդամներին, ՀԿ-ներին եւ գյուղատնտեսության եւ գյուղական զարգացման ոլորտում գործող մասնագետներին: Այն նույնպես պետք է ծառայի որպես իրազեկությա ն բարձրացման միջոց ավելի լայն հասարակության շրջանակների համար: Գենդերային գնահատումը մատնանշում է որոշ հիմնական գենդերային անհավասարություններ, որոնք պետք է հաշվի առնվեն քաղաքականություն մշակողների և ծրագրերի ղեկավարների կողմից համաձայն առկա տեղեկության եւ բացահայտել հետագա հետազոտությունների անհրաժեշտությունը.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ՊԳԿ-ի աշխատանքը Հայաստանում 2021
  Also available in:

  Այս գրքույկը նվիրված է ՊԳԿ-ի՝ Հայաստանում կատարած աշխատանքներին ՝ ՊԳԿ հայաստանյան ներկայացուցչության հիմնադրումից ի վեր, 2004թ.-ից սկսած: Այն ներկայացնում է երկրում իրականացված և ներկայումս իրականացվող հիմնական ծրագրերը, դրանց արձանագրած արդյունքները, հիմնական շահառուներին, դոնորներին և այլն: Այս հրատարակության նպատակն է կազմակերպության կողմից երկրում իրականացվող աշխատանքների կարևորության մասին տեղեկացնել հասարակության լայն շերտերին՝ երիտասարդներին, լրատվամիջոցներին, գործընկերներին, շահառուներին, և այլոց, ներկայացնել վերջին 17 տարիների ընթացքում հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից կատարված աշխատանքների արդյունքն ու նվաճումները, բարձրացնել ՊԳԿ-ի տեսանելիությունը Հայաստանում: Գրքույկը հասանելի կլինի անգլերեն և հայերեն լեզուներով, ինչպես էլեկտրոնային տարբերակով, այնպես էլ՝ տպագիր:
 • Thumbnail Image
  Document
  Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ
  Միասին աշխատելու օգուտն ու հմայքը
  2015
  Also available in:
  No results found.

  Գրքույկի առաջնային նպատակն է օգնել կոոպերատիվ բիզնես սկսելու և զարգացնելու մտադրություն ունեցող ֆերմերային խմբերին: Այն կարող է օգտակար լինել նաև գործող կոոպերատիվների, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության, Հայաստանում կոոպերատիվ շարժման զարգացմամբ զբաղվող տեղական և միջազգային կազմակերպությունների, գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնների, գյուղատնտեսական կրթություն տվող ուսումնական հաստատությունների, ինչպես նաև գյուղատնտեսական կոոպերատիվներով հետաքրքրվող լայն հանրության համար:

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.