Thumbnail Image

Hướng dẫn lộ trình kiểm soát dịch bệnh lở mồm long móng với hiệu quả tăng dần (PCP-FMD)


Also available in:
No results found.

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Sổ tay hướng dẫn sử dụng kháng sinh có trách nhiệm trong chăn nuôi dành cho nhân viên thú y cơ sở tại Việt Nam 2020
  Also available in:

  Sử dụng thuốc kháng khuẩn trong chăn nuôi động vật trên cạn và dưới nước rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe vật nuôi và năng suất chăn nuôi. Việc này góp phần đảm bảo an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và sức khỏe động vật, nhờ đó bảo vệ sinh kế và sự bền vững của hoạt động chăn nuôi. Giờ đây, chúng ta đang đối mặt với nguy cơ gia tăng do hiện tượng kháng kháng khuẩn bao gồm cả kháng kháng sinh (AMR) sẽ phá hủy các thành tựu về thú y và an toàn thực phẩm. Điều quan trọng là các loại thuốc này cần luôn sẵn có và hiệu quả để bảo vệ sức khỏe động vật và hoạt động nông nghiệp. Nhân viên thú y cơ sở (TYCS) đóng vai trò cung cấp thông tin và dịch vụ chăn nuôi thú y. Họ hỗ trợ công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh động vật, thúc đẩy an toàn sinh học và các dịch vụ điều trị ban đầu cho vật nuôi. TYCS là đầu mối liên lạc đầu tiên mà người chăn nuôi có thể tiếp cận khi sức khỏe vật nuôi có vấn đề. TYCS là những truyền thông viên quan trọng cho các hoạt động phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh bao gồm sử dụng thuốc kháng khuẩn, kháng sinh và tiêm phòng có trách nhiệm. Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Khẩn cấp Dịch bệnh động vật Xuyên biên giới (ECTAD) - FAO Việt Nam phối hợp với Cục Thú y đã cung cấp nhiều chương trình đào tạo khác nhau cho TYCS. Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy TYCS là một phần giải pháp giảm thiểu nguy cơ kháng kháng sinh (AMR), sử dụng thuốc kháng sinh (AMU) có trách nhiệm cũng như kiểm soát bệnh động vật. Do vậy, cuốn sổ tay này nhằm mục đích cung cấp kiến thức cơ bản về AMR và AMU, hướng dẫn thực tế để TYCS hiểu rõ hơn và hỗ trợ công tác tuyên truyền về AMU có trách nhiệm giữa người chăn nuôi, người bán thuốc thú y và cuối cùng giảm rủi ro AMR.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Lập hồ sơ chợ buôn bán động vật sống để đưa ra quyết định theo thời gian thực: Ứng dụng lập hồ sơ chợ 2019
  Also available in:

  Chợ buôn bán động vật sống là một điểm nóng về nguy cơ lây lan dịch bệnh dọc theo chuỗi giá trị vì nhiều động vật từ các nguồn khác nhau được tập trung về cùng một địa điểm. Hơn nữa, tại chợ động vật bị stress nghiêm trọng (ví dụ: do quá trình vận chuyển) dẫn đến bài thải mầm bệnh do đó nhu cầu xác định và giám sát nguy cơ lây truyền dịch bệnh là đặc biệt cấp bách. Trước đây, các nghiên cứu ghi nhận nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các chợ vật nuôi hầu hết chỉ giới hạn ở việc thu thập số liệu tĩnh và các công nghệ xử lý lỗi thời. Do đó, các phát hiện hầu như không có ý nghĩa áp dụng trong thực tiễn phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Bên cạnh đó, các cơ quan thú y đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các bệnh mới nổi lây truyền giữa động vật và người và bệnh lây truyền xuyên biên giới. Vì vậy, việc sắp xếp thứ tự ưu tiên các hoạt động ứng phó kịp thời trong điều kiện nguồn lực giảm càng trở nên quan trọng. Ứng dụng Lập hồ sơ chợ (MPA) được phát triển bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) là một ứng dụng trực tuyến, năng động, cập nhật thông tin hiện thời để thu thập, hiển thị và
 • Thumbnail Image
  Document
  Kế hoạch Hành động Toàn cầu về Tài nguyên Di truyền Động vật và Tuyên bố Interlaken
  Thông qua tại Hội nghị Kỹ thuật Quốc tế về Tài nguyên Di truyền Động vật vì Lương thực và Nông nghiệp, Interlaken, Thuỵ Sỹ, 3-7 tháng Chín 2007
  2007
  Việc sử dụng bền vững, phát triển và bảo tồn tài nguyên di truyền vật nuôi của thế giới là rất quan trọng đối với nông nghiệp, sản xuất thực phẩm, phát triển nông thôn, và môi trường. Do nhu cầu phát triển một khuôn khổ hiệu quả cho việc quản lý tài nguyên và giải quyết các mối đe doạ xói mòn di truyền, 109 quốc gia họp triệu tập vào tháng Chín năm 2007 tại Hội nghị Kỹ thuật Quốc tế về Tài nguyên Di truyền Động vật vì Lương thực và Nông nghiệp đầu tiên tại Interlaken, Thuỵ Sỹ. Hội nghị đã thông qua Kế hoạch Hành động Toàn cầu về Tài nguyên Di truyền Động vật - trong đó bao gồm 23 ưu tiên chiến lược hành động nhằm thúc đẩy quản lý khôn ngoan các tài nguyên quan trọng này. Kế hoạch Hành động Toàn cầu là kết quả của quá trình định hướng quốc gia về báo cáo, phân tích, và thảo luận, đồng thời chuẩn bị cho báo cáo Hiện trạng Tài nguyên Di truyền Động vật Thế giới vì Lương thực và Nông nghiệp, bản đánh giá toàn diện toàn cầu đầu tiên về đa dạng vật và quản lý vật nuôi. Hội nghị cũng thông qu a Tuyên bố Interlaken về Tài nguyên Di truyền Động vật, trong đó khẳng định cam kết của các quốc gia về việc triển khai Kế hoạch Hành động Toàn cầu và đảm bảo đa dạng sinh học chăn nuôi của thế giới được sử dụng nhằm thúc đẩy an ninh lương thực toàn cầu và bảo tồn cho các thế hệ tương lai.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.