Thumbnail Image

Türkiye Gıda Okuryazarlığı Stratejisi ve Eylem Planı’nın Bileşenleri

Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Türkiye Gıda Okuryazarlığı Stratejisi ve Eylem Planı, 2022–2028 2023
  Also available in:

  Bu çalışma, gıda okuryazarlığı konusunda çalışmaların genişletilmesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO iş birliğinde 2021 yılında uygulanmaya başlayan “Gıda Okuryazarlığı Konusunda Kapasite Geliştirme” Projesinin temel çıktılarından birisidir.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Türkiye’de Gıda Okuryazarlığı 2023
  Also available in:

  Gıda okuryazarlığının öneminine odaklanan bu çalışma, gençler başta olmak üzere kamuyounda gıda okuryazarlığı konusunda bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Tek Sağlık Ortak Eylem Planı, 2022-2026
  Insan, hayvan, bitki ve çevre sağliği için birlikte çalismak
  2023
  Üçlünün 27 nci Yıllık Yürütme Toplantısının ardından, Mart 2021'deki 130 uncu oturumunda FAO Program Komitesi; Üçlü (FAO/WHO/WOAH) ve diğerlerinden, gelecekteki zoonotik pandemileri, Tek Sağlık yaklaşımıyla önlemek amacıyla bir strateji ve eylem planı geliştirilmesi için ortak bir çalışma yapmalarını talep etti. Tek Sağlık Ortak Eylem Planı (OH JPA), üyelerinin Tek Sağlık kapasitelerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla Dörtlü Birliğin dört kuruluşuna Tek Sağlık üzerinde birlikte çalışmaları için rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Plan, bir eylem çerçevesi sağlamakla birlikte; ülkelerin insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı tehditlerini yönetmede Tek Sağlık'ı ilerletmelerini ve ölçeklendirmelerini sağlamak için dört kuruluşun birlikte sunabileceği bir dizi faaliyet önermektedir. Çerçeve; insan-hayvan-bitki-çevre arayüzünde sağlık endişelerini ele almaktan sorumlu tüm sektörlerde işbirliğini, iletişimi, savunuculuğu ve koordinasyonu eşit şekilde güçlendirmek için Tek Sağlık yaklaşımını kullanmaktadır.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.