Thumbnail Image

İş dəftəri - Heç kim diqqətdən kənar qalmasın!

Daha yaxşı istehsal, daha yaxşı qidalanma, daha yaxşı ətraf mühit və daha yaxşı həyat

See also related Activity Books:

Last updated 23/08/2022 Corrigendum


FAO. 2022. İş dəftəri - Heç kim geridə qalmasın - Daha yaxşı istehsal, daha yaxşı qidalanma, daha yaxşı ətraf mühit və daha yaxşı həyat. Roma.
Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Booklet
  Tutunun alma bağı 2022
  Also available in:

  Ənənəvi kənd təsərrüfatında bitki xəstəlikləri və zərərvericiləri ilə mübarizədə ən çox istifadə edilən üsul pestisidlərin tətbiqidir. Lakin zəhərli təsir göstərən pestisidlərin geniş, intensiv və düzgün istifadə edilməməsi ekosistemin tarazlığının pozulmasına gətirib çıxarmışdır. Su və torpaq çirklənmiş, torpaq daha az məhsuldar olmuşdur. Pestisidlər eyni zamanda ərazidəki digər canlılara, kənd təsərrüfatı istehsalında çox vacib olan faydalı orqanizmlərə və pestisidlər tətbiq olunmuş məhsulları yeyən heyvanlara da mənfi təsir göstərir. Onların həm istehsalçılar, həm də istehlakçılar üçün kəskin və xroniki sağlamlıq problemlərinə səbəb olduğu elmi şəkildə sübut edilmişdir. FAO-nun statistikasına görə, 1990-cı illərdə istifadə edilən pestisidlərin miqdarı ilə 2010-cu illərdə istifadə olunan pestisidlərin miqdarını müqayisə etdikdə, 50 faizdən çox artım var. Bununla belə, pestisidlərdən istifadə etmədən və ya onların istifadəsini minimuma endirməklə istehsal etmək mümkündür. Ekoloji cəhətdən təmiz kənd təsərrüfatı istehsalı zərərvericilərə qarşı inteqrir mübarizə, üzvi kənd təsərrüfatı və aqro-ekoloji istehsal kimi yanaşmalarla həyata keçirilə bilər. Bu kitabda Tutu almalarını qurdlardan qorumaq üçün getdikcə daha çox pestisidlərdən istifadə edir. Daha çox pestisidlərdən istifadə olunduqca, qurdlar müqavimət yaradır və pestisidlərə daha yaxşı dözür və meyvə bağı yox olur. Feromonlar qurdların çoxalmasını dayandırmaq üçün istifadə edilə bilər. Feromonlar sayəsində almalar zədələnmir. Qurdlardan qurtulmağın bu yolu təbiətə və insan sağlamlığına heç bir zərərin olmaması deməkdir.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  Ərzaq israfına yol vermədən yaşamaq üçün bələdçiniz. 2022
  Orta hesabla bir insan hər il 74 kq qida israf edir ki, bu da 570 milyon ton təşkil edir. Sayı heyrətamiz olsa da, hər birimiz hər gün kiçik addımlar atmaqla, israfçı vərdişləri yeni davamlı davranışlarla dəyişdirərək fərq yarada bilərik. Bu kitabça insanların davranışlarının qida tullantıları ilə bağlı qlobal problemə necə töhfə verdiyini başa düşmək, onların mənfi təsirləri haqqında maarifləndirmək, gündəlik həyatları boyu və müxtəlif sahələrdə fərqli davranmaq imkanı vermək məqsədi daşıyır. vəziyyətlər: evdə, alış-veriş edərkən, yemək yeyərkən.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Azərbaycanda qoyunçuluq üzrə dəyər zəncirinin inkişafı – 2025-ci ilə baxış 2022
  Also available in:

  İribuynuzlu mal-qara və qoyunların yetişdirilməsi Azərbaycanda ən çox üstünlük verilən və məhsuldar heyvandarlıq növü olduğundan, qoyunçuluq sektoru böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qoyunçuluq sektoru əhəmiyyətli qida mənbəyi (ət və pendir) və kənd yerlərində yaşayış vasitəsidir. Hazırda sektorda tələb və təklifin dəyişməsi ilə əlaqədar narahatlıq doğuran vəziyyət yaranıb. Bu problemlərin həlli üçün direktiv orqanlar yarım-intensiv və intensiv kənd təsərrüfatı metodları əsasında kommersiya fermaları ilə müasir qoyunçuluq sektoruna keçməyi nəzərdə tuturlar. Bu baxımdan, dəyər zənciri üzrə bu tədqiqat “FAO-Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı” layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda qoyunçuluq sektorunun transformasiyası üzrə strateji baxış və fəaliyyət istiqamətlərinin təmin edilməsi üçün hazırlanaraq təqdim edilmişdir. Dəyərin zəncirinin tədqiqinin nəticələrinin təhlili Layihə çərçivəsində həyata keçiriləcək fəaliyyətin əsas sahələrini və hökumətin və çoxtərəfli qurumların inkişaf sahəsində digər təşəbbüslərini müəyyənləşdirməyə kömək edəcəkdir. Dəyər zəncirinə əsaslanan yanaşma çərçivəsində əsas subyektlər və onların funksiyaları istehsaldan son bazara qədər olan dəyər zəncirində, eləcə də onların arasındakı əlaqələr kontekstində nəzərdən keçirilir. Burada, həmçinin sektora aid olan siyasət, tənzimləmə və institusional mühit məsələləri də nəzərdən keçirilir.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.