Thumbnail Image

Gıda Güvenliği ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Bağlamında Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılık için Gönüllü Kılavuz İlkeleri
FAO. 2023. Gıda Güvenliği ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Bağlamında Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılık için Gönüllü Kılavuz İlkeleri. Ankara. EGE University Faculty of Fisheries. 

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Akdeniz ve Karadeniz’de Küçük Ölçekli Balıkçılık için Bölgesel Eylem Planı 2023
  Akdeniz ve Karadeniz’de Küçük Ölçekli Balıkçılık için Bölgesel Eylem Planı (KÖB-BEP), sektörün uzun vadeli çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğine yönelik on yıllık bir yol haritası belirleyen tarihi bir siyasi taahhüttür. Akdeniz ve Karadeniz ülkeleri ile Avrupa Birliği’nin üst düzey temsilcileri tarafından Eylül 2018’de bir Bakanlar Beyannamesi olarak imzalanan belge, bölgedeki küçük ölçekli balıkçılığa sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için 2018-2028 yılları arasında ihtiyaç duyulan belirli ilkeleri, hedefleri ve oldukça önemli olan somut eylemleri ortaya koymaktadır. Bu kitapçık, KÖB-BEP’in amaçlarını özetlemekte ve oluşumuna giden sürece genel bir bakış sunmaktadır. Ayrıca, bölgenin küçük ölçekli balıkçılık sektörünün mevcut durumu hakkında bilgiler içerir ve plana neden acilen ihtiyaç duyulduğunu açıklar.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Küçük ölçekli balıkçılar için denizde güvenlik 2021
  Küçük ölçekli balıkçıların denizde güvenliğiyle ilgili bu kılavuzun amacı, balıkçılıkla geçinen insanlar arasında güvenlik kültürüne katkıda bulunmak, kazaların sayısını azaltmak ve meydana gelen kazalarda hayatta kalma şansını arttırmaktır. Bu kılavuzda küçük ölçekli balıkçı teknelerinde gerçekleştirilen işlerle ilgili güvenlik (yangın güvenliği, güverte güvenliği, cankurtaran tertibatı, aydınlatma ve havalandırma gibi), kişisel güvenlik ve seyir güvenliği konularında rehberlik sağlanmıştır. Av yolculuklarından önce gerçekleştirilmesi gereken kontrol ve prosedürler ile denizde hayatta kalma rehberi de bu kılavuz içerisinde yer almaktadır.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Pestisitlerin işlenmesi ve kullanımı sırasında uygulanacak kişisel korunma kuralları
  Pestisit Yönetimine İlişkin Uluslararası Uygulama İlkeleri
  2023
  Also available in:

  Bu kılavuzun amacı, Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) kullanımına özen gösterilerek etkili kişisel koruma yoluyla pestisitlere maruz kalmanın en aza indirilmesi ve böylece pestisit riskinin azaltılması konusunda rehberlik sağlamaktır. İlk olarak, kişisel korunma ve KKE'nin seçimi ve kullanımı hakkında teknik bilgiler verilmektedir. İkinci olarak, FAO/DSÖ tarafından hazırlanan Pestisit Yönetimine İlișkin Uluslararası Uygulama İlkeleri ile uyumlu olarak, politika konuları ele alınmakta olup ilaveten kişisel korumayı -özellikle yeterli kalitede ve uygun fiyatlı KKE'nin kullanımını ve mevcudiyetini iyileştirmek için önlemler önerilmektedir. Bunlar öncelikle pestisit yönetimi ve risk azaltmadan sorumlu yetkili kuruluşlara yöneliktir, ancak aynı zamanda pestisit endüstrisi, sivil toplum kuruluşları (STK) ve diğer ilgili kuruluşlar gibi kamu ve özel sektörler için de faydalı olacaktır. Bu kılavuz; sınırlı mevzuat, KKE konusunda yetersiz uyumluluk ve uygulamalar olan ve ayrıca KKE mevcudiyetinin de yetersiz kabul edildiği düşük ve orta gelirli ülkelerdeki paydaşları özel olarak hedef almaktadır. Bu kılavuz, FAO/ DSÖ Pestisit Yönetimi Ortak Toplantısı tarafından Pestisit Yönetimine İlișkin Uluslararası Uygulama İlkelerinde yer alan pestisit kullanıcılarının kişisel korunmasıyla ilgili konularda rehberlik sağlamak üzere geliştirilmiştir. Kılavuz, kişisel koruma ve KKE ile ilgili mevcut ulusal mevzuatı ve düzenlemeleri geliştirmeyi veya bu alanda hiçbir düzenlemenin bulunmadığı durumlarda rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır. Kılavuzun içeriği, pestisit yönetimine ilişkin FAO/ DSÖ ortak yaklaşımını yansıtmaktadır. Böylece hem tarımda her türlü pestisiti uygulayanların, hem de halk sağlığı kapsamında vektör kontrolü için insektisit uygulayıcılarının kişisel korunması ele alınmaktadır.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.