Thumbnail Image

Ս նուցում. մարտահրավերի հաղ թահարման կրծքանշան


Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Անտառներ. մարտահրավերի հաղ թահարման կրծքանշան 2019
  ՄԱԿ-ի «Մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշան» ձեռնարկների շարքը նպատակ ունի բարձրացնել երիտասարդների իրազեկությունը, կրթել և համոզել նրանց՝ փոխել իրենց վարքագիծը և իրենց համայնքներում լինել փոփոխությունների ակտիվ նախաձեռնողներ: Ներկայումս գոյություն ունեն կամ մշակման փուլում են գտնվում այլ թեմաներին, ներառյալ գյուղատնտեսությանը, կենսաբազմազանությանը, կլիմայի փոփոխությանը, էներգիային, կառավարմանը, անտառային պաշարներին, սովին, սնուցմանը, համաշխարհային օվկիանոսին, հողային և ջրային պաշարներին նվիրված ձեռնարկները: «Անտառներ. մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշան» ձեռնարկի նպատակն է երեխաներին և երիտասարդներին հաղորդել գիտելիքներ Երկրի վրա կյանքի պահպանման գործում անտառների կարևոր դերակատարման մասին: Սույն գրքույկը ներառում է հիմնարար տեղեկություններ անտառների տարբեր տեսակների և դրանց տեղակայվածության մասին: Այն բացատրում է, թե ինչպե՞ս են անտառներն ապահովում հիմնական էկոհամակարգային ծառայությունները, ինչպիսիք են մաքուր օդը, ջուրը և կլիմայի փոփոխության հետևանքների մեղմացումը: Այն նաև նկարագրում է տարբեր անտառային պաշարները և բացատրում, թե ինչպե՞ս են միլիոնավոր մարդիկ ամբողջ աշխարհում ապավինում անտառներին իրենց գոյատևման համար: Ձեռնարկում նկարագրվում է, թե մեր մոլորակի անտառներն ինչպիսի՞ սպառնալիքների առջև են կանգնած, և ի՞նչ է արվում դրանց պաշտպանության ուղղությամբ: Այս նյութը կարող է օգտագործվել դպրոցական պարապմունքների ժամանակ, երիտասարդական կամ սկաուտական խմբերի հետ աշխատանքներում: Ձեռնարկը ներառում է տարատեսակ գործողություններ և գաղափարներ, որոնք կարող են խթանել անտառների կարևորության մասին սովորելու ցանկությունը և համոզել երիտասարդներին՝ օժանդակել անտառների պահպանությանը և տեղյակ լինել շրջակա միջավայրի վրա իրենց գործողությունների ազդեցության մասին:
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Կլ իմա յ ի փոփոխություն. մարտահրավերի հաղ թահարման կրծքանշան 2019
  Տարբեր ոլորտների մարտահրավերներին նվիրված ՄԱԿ-ի ձեռնարկների շարքը նպատակ ունի բարձրացնել երիտասարդների իրազեկությունը, կրթել և խրախուսել նրանց՝ փոխել իրենց վարքագիծը և իրենց համայնքներում լինել փոփոխությունների ակտիվ նախաձեռնողներ: Այդ ձեռնարկները կարող են օգտագործվել դպրոցականների և երիտասարդական խմբերի հետ աշխատանքներում: ՄԱԿ-ի ձեռնարկների շարքը հավանության է արժանացել ԱԱԱՍՀԱ-յի և ՍՇՀԿ-ի կողմից: Ուսուցիչները և առաջնորդները ձեռնարկներում ներառված առաջադրանքները կարող են հեշտությամբ հարմարեցնել/ադապտացնել: Վերոհիշյալ շարքը ներառում է առկա և մշակման փուլում գտնվող ձեռնարկները, որոնք վերաբերում են գյուղատնտեսությանը, կենսաբազմազանությանը, էներգիային, կլիմայի փոփոխությանը, անտառներին, սեռային հավասարությանը, կառավարմանը, սովին, ճիշտ սնուցմանը, համաշխարհային օվկիանոսին, հողային և ջրային պաշարներին: «Կլիմա. մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշան» ձեռնարկի նպատակն է՝ օգնել երեխաներին և երիտասարդներին հասկանալ կլիմայի կարևորությունը Երկրի վրա կյանքի պահպանման գործում: Ձեռնարկը բացատրում է, թե մեր առօրյա գործունեությունն ինչպե՞ս է ազդում Երկրի կլիմայի վրա և առաջարկում է գաղափարներ այն մասին, թե ի՞նչ կարող ենք ձեռնարկել, որպեսզի շրջակա միջավայրի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը լինի ավելի խելամիտ և կայուն:
 • Thumbnail Image
  Document
  Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ
  Միասին աշխատելու օգուտն ու հմայքը
  2015
  Also available in:
  No results found.

  Գրքույկի առաջնային նպատակն է օգնել կոոպերատիվ բիզնես սկսելու և զարգացնելու մտադրություն ունեցող ֆերմերային խմբերին: Այն կարող է օգտակար լինել նաև գործող կոոպերատիվների, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության, Հայաստանում կոոպերատիվ շարժման զարգացմամբ զբաղվող տեղական և միջազգային կազմակերպությունների, գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնների, գյուղատնտեսական կրթություն տվող ուսումնական հաստատությունների, ինչպես նաև գյուղատնտեսական կոոպերատիվներով հետաքրքրվող լայն հանրության համար:

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.