Thumbnail Image

Kur kursen ushqim, bën një punë të mirë!

Për grupmoshën 2 – 2-8 deri në 9 vjeç


FAO dhe Fondacioni Food Bank Albania. 2020. Kur kursen ushqim, bën një punë të mirë! Udhëzues mësimor. Për grupmoshën 2 - 8 deri në 9 vjeç. Budapest, FAO.Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Kur kursen ushqim, bën një punë të mirë!
  Për grupmoshën 4 - 14 vjeç e lart
  2020
  Në ditët e sotme, rreth 1,3 miliardë tonë nga i gjithë ushqimi i prodhuar për konsum humbet ose shpërdorohet çdo vit, me një kosto prej më shumë se 940 miliardë dollarë për ekonominë botërore, ndërsa rreth 815 milionë njerëz nëpër botë vuajnë nga kequshqyerja kronike dhe më shumë se 2 miliardë njerëz vuajnë nga mungesa e mikroushqyesve. Edukimi i të rinjve për të vlerësuar ushqimin, në përpjekje për të pakësuar shpërdorimin e tij, ka një rrugë të gjatë përpara për të mundësuar ndryshimin e sjelljes që kërkohet për të çrrënjosur problemin tani dhe në të ardhmen. “Kur kursen ushqim, bën një punë të mirë!” është një paketë edukative e krijuar për këtë qëllim. Ajo u përgjigjet kërkesave në rritje të publikut për informacion mbi shkaqet dhe zgjidhjet për sa i përket shpërdorimit të ushqimit dhe kërkon të përfshijë fëmijët në një përpjekje botërore për të pakësuar shpërdorimin e ushqimit dhe për të zbutur ndikimet ekonomike, mjedisore dhe sociale që lidhen me të. Paketa parashtron një perspektivë gjithëpërfshirëse të sistemeve ushqimore, njëkohësisht edhe një stil dhe mjete komunikimi të përshtatshme për ndërgjegjësimin e fëmijëve mbi këto çështje. Ajo është krijuar për t’u dhënë mundësi mësuesve dhe edukatorëve të zgjedhin dhe të zbatojnë elementët që ata i konsiderojnë si më të përshtatshëm. Gjithashtu jepen shembuj dhe këshilla se si fëmijët mund të bëhen “kursimtarë të ushqimit” si dhe agjentë aktivë të ndryshimit nëpërmjet transmetimit të mesazheve te familjet dhe miqtë e tyre.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Kur kursen ushqim, bën një punë të mirë! Udhëzues mësimor
  Për grupmoshën 1 - 5 deri në 7 vjeç
  2021
  Në ditët e sotme, rreth 1,3 miliardë tonë nga i gjithë ushqimi i prodhuar për konsum humbet ose shpërdorohet çdo vit, me një kosto prej më shumë se 940 miliardë dollarë për ekonominë botërore, ndërsa rreth 815 milionë njerëz nëpër botë vuajnë nga kequshqyerja kronike dhe më shumë se 2 miliardë njerëz vuajnë nga mungesa e mikroushqyesve. Edukimi i të rinjve për të vlerësuar ushqimin, në përpjekje për të pakësuar shpërdorimin e tij, ka një rrugë të gjatë përpara për të mundësuar ndryshimin e sjelljes që kërkohet për të çrrënjosur problemin tani dhe në të ardhmen. “Kur kursen ushqim, bën një punë të mirë!” është një paketë edukative e krijuar për këtë qëllim. Ajo u përgjigjet kërkesave në rritje të publikut për informacion mbi shkaqet dhe zgjidhjet për sa i përket shpërdorimit të ushqimit dhe kërkon të përfshijë fëmijët në një përpjekje botërore për të pakësuar shpërdorimin e ushqimit dhe për të zbutur ndikimet ekonomike, mjedisore dhe sociale që lidhen me të. Paketa parashtron një perspektivë gjithëpërfshirëse të sistemeve ushqimore, njëkohësisht edhe një stil dhe mjete komunikimi të përshtatshme për ndërgjegjësimin e fëmijëve mbi këto çështje. Ajo është krijuar për t’u dhënë mundësi mësuesve dhe edukatorëve të zgjedhin dhe të zbatojnë elementët që ata i konsiderojnë si më të përshtatshëm. Gjithashtu jepen shembuj dhe këshilla se si fëmijët mund të bëhen “kursimtarë të ushqimit” si dhe agjentë aktivë të ndryshimit nëpërmjet transmetimit të mesazheve te familjet dhe miqtë e tyre.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Kur kursen ushqim, bën një punë të mirë!
  Për grupmoshën 3 - 10 deri në 13 vjeç
  2020
  Në ditët e sotme, rreth 1,3 miliardë tonë nga i gjithë ushqimi i prodhuar për konsum humbet ose shpërdorohet çdo vit, me një kosto prej më shumë se 940 miliardë dollarë për ekonominë botërore, ndërsa rreth 815 milionë njerëz nëpër botë vuajnë nga kequshqyerja kronike dhe më shumë se 2 miliardë njerëz vuajnë nga mungesa e mikroushqyesve. Edukimi i të rinjve për të vlerësuar ushqimin, në përpjekje për të pakësuar shpërdorimin e tij, ka një rrugë të gjatë përpara për të mundësuar ndryshimin e sjelljes që kërkohet për të çrrënjosur problemin tani dhe në të ardhmen. “Kur kursen ushqim, bën një punë të mirë!” është një paketë edukative e krijuar për këtë qëllim. Ajo u përgjigjet kërkesave në rritje të publikut për informacion mbi shkaqet dhe zgjidhjet për sa i përket shpërdorimit të ushqimit dhe kërkon të përfshijë fëmijët në një përpjekje botërore për të pakësuar shpërdorimin e ushqimit dhe për të zbutur ndikimet ekonomike, mjedisore dhe sociale që lidhen me të. Paketa parashtron një perspektivë gjithëpërfshirëse të sistemeve ushqimore, njëkohësisht edhe një stil dhe mjete komunikimi të përshtatshme për ndërgjegjësimin e fëmijëve mbi këto çështje. Ajo është krijuar për t’u dhënë mundësi mësuesve dhe edukatorëve të zgjedhin dhe të zbatojnë elementët që ata i konsiderojnë si më të përshtatshëm. Gjithashtu jepen shembuj dhe këshilla se si fëmijët mund të bëhen “kursimtarë të ushqimit” si dhe agjentë aktivë të ndryshimit nëpërmjet transmetimit të mesazheve te familjet dhe miqtë e tyre.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.