Thumbnail Image

Dezvoltarea unei platforme de comerţ electronic (D2C) pentru producătorii agricoli mici şi mijlocii și a migranţilor reveniţi implicaţi în afaceri agricole

Studiu de fezabilitate. Foaia de parcurs


Guzun, V. și Cojocaru, A. 2022. Dezvoltarea unei platforme de comerț electronic (D2C) pentru producătorii agricoli mici și mijlocii și
a migranților reveniți implicați în afaceri agricole – Studiu de fezabilitate. Foaia de parcurs. Chisinau, FAO. 


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Development of an e-commerce platform (D2C) for small and medium-sized farmers and returned migrants agri-entrepreneurs
  Feasibility study. Roadmap recommendations
  2022
  The feasibility study looks into the e-commerce ecosystem for agricultural products (D2C model) and examines the feasibility of developing a dedicated e-commerce platform for Moldovan farmers, including returning migrants engaged in agri-business. It also focusses on identifying the opportunities, optimal scenarios and interventions, as well as the premises needed to either launch a new e-commerce platform, or develop and upscale an existent one.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Analiza comprehensivă a sistemului de reducere a riscurilor de dezastre pentru sectorul agricol din Republica Moldova 2023
  Also available in:

  Raportul își propune să evidențieze punctele forte ale sistemului instituțional de reducere a riscului de dezastre din sectorul agricol al Republicii Moldova, precum și să identifice lacunele existente și capacitățile necesare pentru îmbunătățirea în continuare a acestuia . Studiul debutează cu o evaluare cuprinzătoare ce conține o prezentare generală a sectorului agricol al țării și evidențiază cele mai frecvente hazarde naturale care afectează sectorul. Această evaluare este urmată de o analiză a cadrului juridic, politic și instituțional existent și abordează diferite componente ale sistemului, inclusiv funcționarea sistemelor de avertizare timpurie, evaluări ale riscurilor de dezastru, analize ale nevoilor post-dezastru, inclusiv ale daunelor și pierderilor aduse sectorului agricol, precum și posibilitățile mecanismului de asigurare a riscurilor pentru fermieri. Raportul se finalizează cu propuneri de recomandări pentru intervenții ce țin de consolidarea capacităților sistemului actual cu scopuldiminuării impactului negativ al hazardelor naturale, în special, a secetei, inundațiilor și alunecărilor de teren, precum și a schimbărilor climatice asupra agriculturii din Republica Moldova.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  FAO. Codul de conduită pentru un pescuit responsabil 1995
  Din cele mai vechi timpuri, pescuitul a fost o sursă majoră de hrană pentru umanitate și un furnizor de locuri de muncă și beneficii economice pentru cei care se angajează în această activitate. S-a presupus că bogăția resurselor acvatice este un dar nelimitat al naturii. Cu toate acestea, odată cu cunoașterea sporită și dezvoltarea dinamică a pescuitului după cel de-al doilea război mondial, acest mit a dispărut în fața conștientizării faptului că resursele acvatice, deși regenerabile, nu sunt infinite și trebuie gestionate corespunzător, dacă contribuția lor la alimentația , bunăstarea economică și socială a populației lumii în creștere trebuie să fie susținută. Introducerea pe scară largă la mijlocul anilor șaptezeci a zonelor economice exclusive (ZEE) și adoptarea în 1982, după lungi deliberări, a Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării a oferit un nou cadru pentru o mai bună gestionare a resurselor marine. Noul regim juridic al oceanului le-a conferit statelor de coastă drepturi și responsabilități pentru gestionarea și utilizarea resurselor piscicole din ZEE-urile lor, care cuprind aproximativ 90% din pescuitul marin din lume. O astfel de jurisdicție națională extinsă a fost un pas necesar, dar insuficient, către gestionarea eficientă și dezvoltarea durabilă a pescuitului. Multe state de coastă au continuat să se confrunte cu provocări serioase, deoarece, lipsind de experiență și resurse financiare și fizice, au încercat să extragă beneficii mai mari din sectorul pescuitului din ZEE lor.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.