Thumbnail Image

Присъединете се към нашите усилия за намаляване на случайния улов на делфини в риболова за калкан

Станете част от нашия пилотен проект CetaByM, който има за цел да изготви оценка на приулова на китоподобни в Черно море и да проучи ефективността на някои мерки за намаляването му

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Есетрите в Черно море
  Присъединете се към нас и покрепете нашите действия за опазване на този емблематичен вид
  2023
  GFCM е компетентната регионална организация за управление на рибарството (РОУР) в Черно море. 22 страни и Европейския съюз членуват в GFCM, като основната цел е да се гарантира опазването и устойчивата експлоатация на морските живи ресурси. През 2016 г. GFCM стартира BlackSea4Fish, проект за предоставяне на научна и техническа подкрепа за устойчивото управление на риболова в Черно море. BlackSea4Fish в момента работи с партньори от черноморските страни по пилотен проект за защита на популациите на есетрови риби в региона, който цели смекчаване на негативното въздействието от риболова и подобряване на мерките за тяхното опазване. Окончателните резултати от пилотния проект ще бъдат представени през 2024 г. Пилотният проект ще включва кампании за повишаване на осведомеността и обсъждане на регионално ниво на важните и критични въпроси, като съпътстващ улов и незаконни дейности, които застрашават бъдещето на есетрите. В частност партньорите по проекта ще работят с рибарите от Черно море, за да се вземе предвид техния безценен опит и разбиране, така че да се запълнят пропуските в знанията за тези силно застрашени черноморски видове и да намерят отражение в плановете за управление на отделните рибарства.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Бодливата акула В черно море
  Присъединете се към нас и подкрепете нашите действия за възстановяване на силно застрашените популации на бодлива акула в Черно море
  2023
  GFCM е регионалната организация за управление на рибарството в Черно море. 22 страни и Европейския съюз членуват в нея, като основната цел е да се гарантира опазването и устойчивата експлоатация на морските живи ресурси. През 2016 г. GFCM стартира BlackSea4Fish, проект за предоставяне на научна и техническа подкрепа за устойчивото управление на рибарството в Черно море. Кампанията за повишаване на осведомеността за черноморската бодлива акула се провежда със сътрудничеството на научни институти и други национални структури в отделните Черноморските страни (NIMRD и NAFA/ Румъния; SUMAE и BSGM/Турция; NEA/ Грузия; ИАРА/България) и техническото звено за Черно море (BSU) на GFCM.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Какво ловците трябва да знаят за Африканска чума по свинете и мерки за биосигурност по време на лов? 2023
  Африканската чума по свинете (АЧС) е смъртоносно инфекциозно заболяване по домашните и дивите свине. Множество страни в Европа са засегнати от АЧС, като по-голямата част от огнищата са при диви свине, които могат да поддържат болестта за дълги периоди от време. Овладяването на заболяването при дивата свиня е голямо предизвикателство за националните власти. Стопанисващите дивата природа и ловците са от ключово значение за предотвратяване и забавяне разпространението на АЧС при дивата свиня. Този информационен лист, предназначен за ловци, обобщава най-важните факти за АЧС при дивите свине и биосигурността при лов. Може да се използва като самостоятелен документ за информиране на ловците или като допълнителен материал по време на обучение на ловците.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.