Thumbnail Image

Arazi terkini ele almak ve arazi toplulaştırma prosedürlerini iyileştirmek için tarımsal arazi piyasasının gelişiminin iyileştirilmesi projesi


Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye'de Sürdürülebilir Balıkçılık ve Su Ürünleri Yönetimine Yönelik Kapasite Geliştirme (Evre 1–su ürünleri ve gıda güvenilirliği) 2021
  Also available in:

  FISHCapProjesi, gıda güvenliğini desteklemek için sürdürülebilir balık üretimi için tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, yönetimi, korunması ve geliştirilmesini etkin bir şekilde ele almak için bölgesel kapasiteleri artırmayı amaçlamaktadır. Projenin hedef ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'dır. Proje 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2023 arasında gerçekleştirilecektir. Projeyi finanse eden Türkiye Cumhuriyeti, projeye 1.000.000 ABD Doları bütçe sağlamaktadır.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Gıda Güvenliği ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Bağlamında Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılık için Gönüllü Kılavuz İlkeleri 2023
  Gıda Güvenliği ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Bağlamında Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılığı Güvenceye Almak için bu Gönüllü Kılavuzlar, 1995 FAO Sorumlu Balıkçılık Davranış İlkelerinin (Kurallar) tamamlayıcısı olarak geliştirilmiştir. Kılavuzlar, FAO Sorumlu Balıkçılık Davranış İlkelerinin genel hükümlerini desteklemek üzere küçük ölçekli balıkçılıkla ilgili tamamlayıcı rehberlik sağlamak üzere geliştirilmiştir. Buna göre, Kılavuz İlkeleri, küçük ölçekli balıkçılığın zaten önemli olan rolünün görünürlüğünü, tanınmasını ve geliştirilmesini desteklemeyi ve açlık ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik küresel ve ulusal çabalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kılavuz İlkeler, küçük ölçekli balıkçılara ve balık işçilerine ve ilgili faaliyetlere vurgu yaparak ve savunmasız ve marjinalleştirilmiş insanları da dahil ederek, insan haklarına dayalı bir yaklaşımı teşvik ederek, sorumlu balıkçılığı ve mevcut ve gelecek nesillerin yararına sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemektedir.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Entegre arazi kullanım planlaması çerçevesi
  Yenilikçi bir yaklaşım
  2021
  Also available in:

  Nüfus artışı, gıda ve diğer tarımsal ve orman ürünlerine olan talebin artmasına neden oluyor. Mevcut tarım uygulamaları ile gıda güvenliğinin sağlanması, doğal kaynaklar için daha yoğun rekabete, sera gazı emisyonlarının artmasına, daha fazla arazi bozulmasına ve ormansızlaşmaya yol açacaktır. Buna ek olarak, piyasa arazi kullanım kalıpları, arazi kaynaklarının sürdürülemez kullanımına, biyoçeşitlilik ve verimli toprakların geri dönüşü olmayan kaybına neden olmaktadir. Tüm bu eğilimler, tarımsal üretim, gıda güvenliği ve ekosistem hizmetlerinin sağlanması için tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, arazi kullanım planlaması, iklim değişikliğine dayanıklılık ve ekosistem yönetimini dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir. Bununla birlikte; arazi kullanım planları uygulanırken çözülmesi gereken bir dizi zorluk içerir. Bu temel zorluklar, uygun politika ve mevzuatla elverişli bir ortam tarafından kolaylaştırılan gerçek sürdürülebilir arazi yönetimi (SLM) alternatiflerinin benimsenmesini, güvenli bir arazi mülkiyeti sisteminin sağlanmasını ve orta ve uzun vadeli finansal yatırımların harekete geçirilmesini içerir. Yukarıda belirtilen zorluklar göz önüne alındığında, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilen bu belge, sektörler arası planlama süreçlerine ve arazi kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yardımcı olmak için entegre bir arazi kullanım planlaması (ILUP) yaklaşımı sunmaktadır. Tarımsal üretim sistemlerinin uygunluğu, toprak ve arazi bozulması, tarımsal arazilerde arazi kullanımı ve doğal kaynakların yönetimi konusunda hane halkı kararlarını etkileyen sosyo-ekonomik faktörlerin incelenmesi de dahil olmak üzere çeşitli temel unsurları değerlendirmek için rehberlik sağlar ve kararlaştırılan sektörler arası planın uygulanması için ülkeye özgü önerilerin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.