Thumbnail Image

Gıda ve Tarım için Biyoçeşitliliğin Küresel Durumu Raporu- Özet

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Türkiye'nin Biyoçeşitliliği
  Genetik kaynakların tarım ve gıda sistemlerine katkısı
  2019
  Also available in:

  Bu kitap, seçilmiş genetik kaynakları ve bunların sürdürülebilir tarımsal uygulamalara ve gıda sistemlerine katkısını sunmaktadır. Bu çalışmada verilenlerin sadece seçilmiş örnekler olduğu, çok daha farklı genetik kaynakların da konu edilebileceği hatırda tutulmalıdır. Türkiye’nin gıda, tarım ve çevre mirası hakkında bilgi, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi resmî kurumların BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) veya FAO’nun bitki, hayvan, böcek ve orman genetik kaynaklarının ve biyoçeşitliliğinin küresel durumunun raporlanmasına yardımcı olmak üzere BM Gıda ve Tarım için Genetik Kaynaklar Komisyonuna sunduğu dönemsel ulusal raporlar gibi birçok kaynakta da bulunabilir. Ancak, küresel olarak biyolojik çeşitlilikte endişe verici bir düşüşün gözlendiği günümüz dünyasında, tüm bu raporlar sınırlı bir kitleye hitap ederken, genel toplumda biyoçeşitliligin korunması konusunda ilgi yaratmamaktadır. Bu nedenle kitabın önde gelen amacı, bu bilgileri geniş toplum kitleleriyle birlikte asli görevleri BÇS ve FAO’ya yönelik ulusal raporlamalar olmayan karar vericiler, resmi görevliler ve eğitimcilerin de ilgisine sunarak biyoçeşitliliğin değeri konusunda toplumsal farkındalık yaratmaktır.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Avrupa ve Orta Asya'nın Agroekolojisine - Genel Bakış 2023
  Also available in:

  Agroekoloji, tüm gıda sektörlerinde (hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve tarımda) faaliyet gösteren küçük ölçekli gıda üreticileri tarafından oluşturulan tarımsal miras sistemlerine dayanmaktadır. Agroekoloji, biyoçeşitliliğin hem tarımsal üretim sistemlerinde hem de doğada korunmasını sağlayarak, direngen gıda sistemlerinin oluşturulmasına katkıda bulunur. Agroekoloji, üretimi çeşitlendirerek, toplumda dengeli ve sağlıklı beslenmeye de destek olur. Agroekolojik yaklaşımla, maliyetli üretim girdileri kullanımının yerine; çiftçilerin kendi bilgilerine ve bilimsel bilgiye dayalı, yerel biyoçeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilir yönetimi marifeti ile üretim yapılır. Bu sayede, tarım dışı iş fırsatları da yaratılarak risklere ve zorlu koşullara daha dayanıklı kırsal topluluklar oluşur. Ayrıca, agroekolojik üretim anlayışını; bitkisel ve hayvansal üretim, çiftlik yönetimi ile yerel tabiat konusunda oluşmuş yerel kültür ve bilgi birikimine dayalı tasarım ve organizasyonlar da belirler. Bu yayınla, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde, yukarıda anlatılan agroekolojik yaklaşım bağlamında yürütülen bazı çalışmaları ve girişimleri tanıtmak amaçlanmaktadır.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Entegre arazi kullanım planlaması çerçevesi
  Yenilikçi bir yaklaşım
  2021
  Also available in:

  Nüfus artışı, gıda ve diğer tarımsal ve orman ürünlerine olan talebin artmasına neden oluyor. Mevcut tarım uygulamaları ile gıda güvenliğinin sağlanması, doğal kaynaklar için daha yoğun rekabete, sera gazı emisyonlarının artmasına, daha fazla arazi bozulmasına ve ormansızlaşmaya yol açacaktır. Buna ek olarak, piyasa arazi kullanım kalıpları, arazi kaynaklarının sürdürülemez kullanımına, biyoçeşitlilik ve verimli toprakların geri dönüşü olmayan kaybına neden olmaktadir. Tüm bu eğilimler, tarımsal üretim, gıda güvenliği ve ekosistem hizmetlerinin sağlanması için tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, arazi kullanım planlaması, iklim değişikliğine dayanıklılık ve ekosistem yönetimini dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir. Bununla birlikte; arazi kullanım planları uygulanırken çözülmesi gereken bir dizi zorluk içerir. Bu temel zorluklar, uygun politika ve mevzuatla elverişli bir ortam tarafından kolaylaştırılan gerçek sürdürülebilir arazi yönetimi (SLM) alternatiflerinin benimsenmesini, güvenli bir arazi mülkiyeti sisteminin sağlanmasını ve orta ve uzun vadeli finansal yatırımların harekete geçirilmesini içerir. Yukarıda belirtilen zorluklar göz önüne alındığında, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilen bu belge, sektörler arası planlama süreçlerine ve arazi kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yardımcı olmak için entegre bir arazi kullanım planlaması (ILUP) yaklaşımı sunmaktadır. Tarımsal üretim sistemlerinin uygunluğu, toprak ve arazi bozulması, tarımsal arazilerde arazi kullanımı ve doğal kaynakların yönetimi konusunda hane halkı kararlarını etkileyen sosyo-ekonomik faktörlerin incelenmesi de dahil olmak üzere çeşitli temel unsurları değerlendirmek için rehberlik sağlar ve kararlaştırılan sektörler arası planın uygulanması için ülkeye özgü önerilerin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.