Thumbnail Image

Protect Children from Pesticides! Visual Facilitator's Guide (Asia and the Pacific)
Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Document
  Protect Children from Pesticides! Visual Facilitator's Guide. (Africa) 2015
  The purpose of this tool is to assist the facilitators of Farmer Field Schools as well as other extension agents to lead discussions on the protection of children from pesticides. It can also be used to conduct similar discussions at community level.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Protect Children from Pesticides! Visual Facilitator's Guide (Latin America and the Caribbean) 2015
  Also available in:

  The purpose of this tool is to assist the facilitators of Farmer Field Schools as well as other extension agents to lead discussions on the protection of children from pesticides. It can also be used to conduct similar discussions at community level.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  Bảo vệ trẻ em khỏi thuốc bảo vệ thực vật : Hướng dẫn của cố vấn trực quan 2022
  Also available in:

  Mục đích của sách hướng dẫn này là hỗ trợ các điều hành viên của Trường Nông nghiệp cũng như các nhân viên khuyến nông khác hướng các cuộc thảo luận về việc bảo vệ trẻ em khỏi thuốc bảo vệ thực vật. Cũng có thể sử dụng cuốn sách này để thực hiện các cuộc thảo luận tương tự ở cấp cộng đồng. Hướng dẫn này có ba mô-đun chính: cách trẻ em tiếp xúc với thuốc trừ sâu, rủi ro sức khỏe là gì và tại sao trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương, và có thể làm gì để giảm thiểu những rủi ro đó. Phiên bản này được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
 • Thumbnail Image
  Document
  Protect Children from Pesticides! Visual Facilitator's Guide. (Africa) 2015
  The purpose of this tool is to assist the facilitators of Farmer Field Schools as well as other extension agents to lead discussions on the protection of children from pesticides. It can also be used to conduct similar discussions at community level.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Protect Children from Pesticides! Visual Facilitator's Guide (Latin America and the Caribbean) 2015
  Also available in:

  The purpose of this tool is to assist the facilitators of Farmer Field Schools as well as other extension agents to lead discussions on the protection of children from pesticides. It can also be used to conduct similar discussions at community level.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  Bảo vệ trẻ em khỏi thuốc bảo vệ thực vật : Hướng dẫn của cố vấn trực quan 2022
  Also available in:

  Mục đích của sách hướng dẫn này là hỗ trợ các điều hành viên của Trường Nông nghiệp cũng như các nhân viên khuyến nông khác hướng các cuộc thảo luận về việc bảo vệ trẻ em khỏi thuốc bảo vệ thực vật. Cũng có thể sử dụng cuốn sách này để thực hiện các cuộc thảo luận tương tự ở cấp cộng đồng. Hướng dẫn này có ba mô-đun chính: cách trẻ em tiếp xúc với thuốc trừ sâu, rủi ro sức khỏe là gì và tại sao trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương, và có thể làm gì để giảm thiểu những rủi ro đó. Phiên bản này được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.