Thumbnail Image

İklim değişikliğinin Orta Asya, Kafkasya ve Güneydoğu Avrupa’daki başlıca 20 mahsul zararlısı üzerindeki etkileri


FAO ve Bonn Üniversitesi. 2022. İklim değişikliğinin Orta Asya, Kafkasya ve Güneydoğu Avrupa'daki başlıca 20 mahsul zararlısı üzerindeki etkileri. Ankara.


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Sanal çalıştay raporu Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde iklim değişikliğine adaptasyon 23–24 Haziran 2020 2021
  Also available in:

  Sanal çalıştay, Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP II) bünyesinde gerçekleştirilen “Orta Asya’da Sürdürülebilir Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetimi için Kapasite Geliştirme (FISHCap): GCP/SEC/013/TUR” projesi kapsamında hazırlanmıştır. Rapora konu olan etkinlik, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Orta Asya gibi bölgelerde iklim değişikliğinin etkileri üzerinde disiplinler arası araştırmalar gerçekleştiren bir araştırma merkezi olan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği içerisinde 23–24 Haziran 2020 tarihlerinde iki oturum olarak düzenlenmiştir. Sanal çalıştay, Orta Asya ve Kafkasya’daki su ürünleri ve balıkçılık faaliyetlerinin durumu ile iklim değişikliğinin bunlar üzerindeki etkilerine ilişkin genel bir bakış sunmayı ve olası adaptasyon ve hafifletme eylemleri üzerine tartışmayı amaçlamıştır.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye’de gıda kaybı ve israfının azaltılması
  GCP/SEC/015/TUR
  2021
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen proje, gıda kaybını ve israfı azaltmak için Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'ın önlemler geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Proje özellikle yararlanıcı ülkeleri şu konularda destekleyecektir: • Gıda kaybı ve israfını azaltmak için ulusal cinsiyete duyarlı stratejik politika ve eylem planları geliştirmek; • Gıda kaybı ve israfı veri toplama sistemlerini kurmanın yanı sıra gıda kaybı ve israfını ölçmek ve izlemek; • Bilgi yönetimi ve kapasitelerini geliştirmek; ve • Tüketiciler dahil tüm sektörlerdeki aktörler arasında ulusal ve bölgesel düzeyde, kimseyi dışarıda bırakmadan gıda kaybı ve israfı (nedenleri, etkisi ve çözümleri) konusunda farkındalığı artırmak.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Avrupa ve Orta Asya'nın Agroekolojisine - Genel Bakış 2023
  Also available in:

  Agroekoloji, tüm gıda sektörlerinde (hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve tarımda) faaliyet gösteren küçük ölçekli gıda üreticileri tarafından oluşturulan tarımsal miras sistemlerine dayanmaktadır. Agroekoloji, biyoçeşitliliğin hem tarımsal üretim sistemlerinde hem de doğada korunmasını sağlayarak, direngen gıda sistemlerinin oluşturulmasına katkıda bulunur. Agroekoloji, üretimi çeşitlendirerek, toplumda dengeli ve sağlıklı beslenmeye de destek olur. Agroekolojik yaklaşımla, maliyetli üretim girdileri kullanımının yerine; çiftçilerin kendi bilgilerine ve bilimsel bilgiye dayalı, yerel biyoçeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilir yönetimi marifeti ile üretim yapılır. Bu sayede, tarım dışı iş fırsatları da yaratılarak risklere ve zorlu koşullara daha dayanıklı kırsal topluluklar oluşur. Ayrıca, agroekolojik üretim anlayışını; bitkisel ve hayvansal üretim, çiftlik yönetimi ile yerel tabiat konusunda oluşmuş yerel kültür ve bilgi birikimine dayalı tasarım ve organizasyonlar da belirler. Bu yayınla, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde, yukarıda anlatılan agroekolojik yaklaşım bağlamında yürütülen bazı çalışmaları ve girişimleri tanıtmak amaçlanmaktadır.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.