Thumbnail Image

Avrupa ve Orta Asya'nın Agroekolojisine - Genel Bakış

FAO. 2023. Avrupa ve Orta Asya'nın Agroekolojisine-Genel Bakış. Ankara.


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Gıda ve Tarım için Biyoçeşitliliğin Küresel Durumu Raporu- Özet 2019
  ‘Gıda ve Tarım için Biyoçesitliligin Küresel Durumu Raporu’, gıda ve tarım için biyoçesitliligin dünya çapında yapılan ilk küresel degerlendirmesini sunmaktadır. Gıda ve tarım için biyoçesitlilik; genetik, tür ve ekosistem seviyesinde bitkisel, hayvansal, orman ve sucul üretim sistemlerindeki ve çevresindeki; bitki, hayvan ve mikro-organizma çesitliligi demektir. Üretim sistemlerinin yapısı, fonksiyonu ve süreçleri, geçim kaynakları ve gıda güvenligi ile genis yelpazedeki ekosistem hizmetlerinin arzı için biyoçesitlilik en temel unsurdur. Çiftçiler, sürü sahipleri, ormancılar ve balıkçılar yüzlerce yıldır biyoçesitliligi yönetmekte veya etkilemektedir. Gıda ve tarım için biyoçesitliligin rolünü ve önemini, biyoçesitliligi etkileyen ve degistiren unsurları, mevcut durumu ile egilimleri anlatan bu rapor, ülkeler bazında katılımcı sekilde sunulan 91 ülke raporundan edinilen bilgilerin bir derlemesidir. Rapor, gıda ve tarım için biyoçesitliligin sürdürülebilir kullanımı ve korunmasını amaçlayan destekleyici politikalar, yasal çerçeveler, kurumlar ve teknik kapasite gelistirme çalısmaları dâhil olmak üzere yürütülen etkinliklerin geldigi durumu anlatmaktadır. Raporun sonunda, gıda ve tarım için biyoçesitliligin yönetiminde gelecekte duyulacak ihtiyaçlar ve zorluklar tartısılmaktadır. Rapor, ayni zamanda, gıda ve tarım sektörlerindeki genetik kaynakların durumuna odaklanmıstır Gıda ve Tarım için Genetik Kaynaklar Komisyonu rehberliginde hazırlanan diger küresel degerlendirmeleri de tamamlayıcı niteliktedir.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  İklim değişikliğinin Orta Asya, Kafkasya ve Güneydoğu Avrupa’daki başlıca 20 mahsul zararlısı üzerindeki etkileri 2022
  Also available in:

  İklim değişikliğinin zararlıların yayılımına etkisini inceleyen bölgesel bir çalışmaya ait bu araştırma raporu, FAO Düzenli Programı atında, 2020-2021 ara hedeflerinden biri olarak FAO’nun normatif çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. 2020 yılı, %40 civarında olduğu tahmin edilen zararlılardan kaynaklı ürün kayıplarını azaltmak amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı ilan edilmiştir. Bu raporda, yazarlar tarafından virüs, bakteri, mantar, nematod ve böcek gibi bitkiye zarar veren herhangi bir organizma tarım zararlısı olarak tanımlanmaktadır. Bu zararlılara bitkiye hem doğrudan zarar veren hem de bitkide hastalık yaratan organizmalar dahildir. İklim değişikliğinin ürün kaybını %10-25 daha da artırması beklenmektedir, ki bazı bölgelere bu kayıp daha ziyade zararlılardan kaynaklanacaktır. Araştırma kapsamına Orta Asya, Kafkasya ve Güneydoğu Avrupa girmektedir.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Avrupa ve Orta Asya’da Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılması: Program bilgileri ve uygulama yaklaşımı 2021
  Also available in:

  Broşür, FAO'nun gıda kaybı ve israfıyla mücadelede AB üyesi olmayan Doğu Avrupa, Batı Balkanlar, Kafkaslar, Türkiye ve Orta Asya'daki ülkeleri desteklemek için benimsediği yaklaşıma genel bir bakış sunuyor. Bu, ulusal stratejilerin ve eylem planlarının geliştirilmesini, ulusal kapasiteleri ve gıda kaybı ve atık ölçüm sistemlerini güçlendirmeye yönelik faaliyetleri, gıda geri kazanım ve yeniden dağıtım sistemlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini, davranış değiştirmenin bir aracı olarak farkındalığın geliştirilmesini içerir. Broşür ayrıca, yukarıda bahsedilen bölgesel gıda kaybı ve israfının azaltılması programının uygulanmasına bir örnek sunmaktadır.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.