Thumbnail Image

Azərbaycanda fındıqçılıq sahəsində səmərəliliyin və dayanıqlılığın sürətləndirilməsi

FAO Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı

Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Kalsium polisulfidin hazırlanması və fındıq ağaclarında tətbiqi üzrə praktiki təlimat 2022
  Also available in:

  Bu kitabça FAO-Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində həyata keçirilən “Azərbaycanda fındıqçılıq sahəsində səmərəliliyinin və dayanıqlılığın sürətləndirilməsi – UTF/AZE/016/AZE” layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. Kalsium polisulfidin hazırlanması və fındıq ağaclarında tətbiqinin ətraflı izahını ehtiva edir. Kalsium polisulfid məhlulu əhəng və kükürd qarışığından əldə edilən bitki mühafizə vasitəsidir. Bu məhsul insektisid, akarisid və funqisid kimi istifadə olunur.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Fındıq bağları üçün illik fəaliyyət cədvəli
  Azərbaycanın fındıqçılıq sahəsində səmərəliliyinin və dayanıqlılığın sürətləndirilməsi - UTF/AZE/016/AZE layihəsi
  2023
  Also available in:

  “Fındıq bağları üçün illik fəaliyyət cədvəli” adlı broşür FAO-Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində həyata keçirilən “Azərbaycanın fındıqçılıq sahəsində səmərəliliyinin və dayanıqlılığın sürətləndirilməsi – UTF/AZE/016/AZE” layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Bu cədvəl fındıqçı fermerlər və digər tərəfdaşlar üçün fındıq bağlarında aparılan bütün əməliyyat tədbirlərini vaxtında izləmək üçün təlimat rolunu oynayır.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  Fındıq ağaclarının budanmasına dair praktiki təlimat kitabçası 2022
  Also available in:

  Bu təlimat kitabçası fındıq yetişdirənlərin güclü, sağlam və məhsuldar fındıq ağacları yetişdirmək məqsədilə ağacları düzgün budaması üçün praktiki vasitə rolunu oynayır. Mətn FAO-nun eksperti Gökhan Ayar tərəfindən hazırlanıb və FAO-Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində həyata keçirilməkdə olan “Azərbaycanda fındıqçılıq sahəsində səmərəliliyinin və dayanıqlılığın sürətləndirilməsi – UTF/AZE/016/AZE” layihəsinin texniki və layihə heyətinin şərh və töhfələrindən yararlanmışdır. Kitabçanın dizaynı Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən “Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində dayanıqlı və inklüziv yerli aqro-ərzaq sistemlərinin inkişaf etdirilməsi - GCP/AZE/014/EC” layihəsinin dəstəyi ilə hazırlanıb.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.