Thumbnail Image

FAO. Tatalaksana untuk perikanan yang bertanggung jawab

FAO. Code of Conduct for Responsible Fisheries Rome, FAO. 1995.Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  FAO. Kod amlan perikanan yang bertangungjawab 1995
  JawatanKuasa keatas Perikanan (COFI) di Sessi Sembilan Belas pada March 1991 telah menyeru kepada pembangunan konsep baru bagi mencapai perikanan yang mapan dan bertanggungjawab. Seterusnya, International Conference on Responsible Fishering, pada 1992 di Cancun, Mexico meminta FAO menyediakan kod amalan antarabangsa bagi menangani perkara ini.Hasil dari persidangan ini, terutamanya, Deklarasi Cancun,adalah sumbanga yang sangat penting kepada United Nations Conference on Environment and Development (UNCED),tahun 1992, terutamanya Agenda 21. Seterusnya,United Nations Conference on Straddling Fish Stocks ang Highly Migratory Fish Stocks telah diadakan, dimana FAO menyediakan sokongan teknikal yang penting. Pada mengambil kira perkara-perkara diatas serta lain-lain perkembangan yang penting di dalam dunia perikanan, Badan Pemerintah FAO mencadangkan formulasi kod amlan perikanan yang bertangungjawab global yang konsisten dengan instrumen-instrumen ini dan, di dalam keadaan yang sukarela, menetapkan prinsip-prinsip dan piawaian yang boleh digunakan bagi pmuliharaan, pengurusan dan pembangunan semua perikanan. Kod ini yang telah diterimapakai sebulat suara pada 31 Oktober 1995 oleh Persidangan FAO, menyediakan rangkakerja bagi usaha negara dan antarabangsa bagi menentukan eksploitasi sumber hidupan akuatik yang mapan serta harmoni dengan persekitaran (Lampiran 2). FAO, dengan mandat yang diberikan, adalah komited sepenuhnya untuk membantu ahli-ahli nya, terutama negara yang sedang membangun, dalam melaksanakan denga berkesan kod amalan perikanan yang bertanggungjawab dan akan melaporkan kepada komuniti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kemajuan yang dicapai dan tindakan selanjut yang akan di ambil. Perikanan, termasuk akuakultur, menyediakan sumber makanan yang sangat penting, pekerjaan, rekreasi, perniagaan dan ekonomi penduduk dunia; baik generasi kini maupun generasi akan datang, dan oleh itu harus dilakukan secara bertanggungjawab. Kod ini menetapkan prinsip-prinsip dan piawaian antarabangsa tingkahlaku bagi amalan yang bertanggungjawab dengan maksud untuk menentukan pemuliharaan, pengurusan dan pembangunan sumber hidupan akuatik yang berkesan, dengan mengambilkira ekosistem dan kepelbagaian biologi. Kod ini memperakui kepentingan pemakanan, ekonomi,sosial,persekitaran dan budaya perikanan, dan kepentingan semua yang berkaitan dengan sektor perikanan. Kod ini mengambil kiraciri-ciri biologi sumber dan persekitarannya dan kepentingan pengguna danlaian-lain pengguna. Negara-negara dan mereka yang terlibat didalam perikanan adalah digalakkan untuk menggunakan kod ini serta menerapkannya.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Pedoman Sukarela untuk Melindungi Perikanan Skala Kecil Yang Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan 2019
  Also available in:
  No results found.

  Pedoman Sukarela untuk Melindungi Perikanan Skala kecil Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan (Pedoman Perikanan Nelayan Skala Kecil untuk selanjutnya disingkat Pedoman PSK) dirumuskan untuk melengkapi Tata Laksana Untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab (CCRF) yang diterbitkan FAO pada tahun 1995. Pedoman ini dikembangkan untuk memberikan pedoman pelengkap yang berkaitan dengan perikanan skala kecil dalam mendukung keseluruhan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dari CCRF. Oleh karena itu, Pedoman ini dimaksudkan untuk mendukung kehadiran, pengakuan dan peningkatan peran penting perikanan skala kecil dan untuk membantu upaya-upaya global dan nasional menuju pemberantasan kelaparan dan pengentasan kemiskinan. Pedoman ini mendukung perikanan yang bertanggung jawab dan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang, dengan penekanan pada nelayan dan pekerja perikanan skala kecil dan kegiatan terkait serta mencakup orang-orang yang rentan dan terpinggirkan yang mendorong pendekatan berbasis hak asasi manusia.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Pedoman Sukarela Tata Kelola Tenurial yang Bertanggung jawab Tanah, Perikanan dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional 2017
  Pedoman ini adalah instrumen global, komprehensif pertama tentang tenurial dan pengelolaannya yang disusun melalui proses negosiasi antar pemerintah. Pedoman ini menguraikan tentang prinsip dan standar praktik bertanggung jawab mengenai pemanfaatan dan penguasaan tanah, perikanan dan hutan yang diterima secara internasional. Pedoman ini memberi panduan untuk meningkatkan kebijakan, kerangka hukum dan pengelolaan yang mengatur tentang hak-hak tenurial; untuk meningkatkan transparansi dan administ rasi sistem tenurial; dan untuk memperkuat kapasitas dan operasional dari badan-badan publik, perusahaan swasta, organisasi masyarakat sipil dan orang-orang yang peduli dengan tenurial dan tata kelolanya. Pedoman menempatkan tata kelola tenurial dalam konteks ketahanan pangan nasional, dan dimaksudkan untuk berkontribusi pada kemajuan realisasi pencapaian hak pemenuhan kecukupan pangan, pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.