Thumbnail Image

Руководство по трём видам стадных саранчовых на Кавказе и в Центральной Азии

Биология, экология и поведениеФАО. 2020. Руководство по трëм видам стадных саранчовых на Кавказе и в Центральной Азии. Биология, экология и поведение. Рим.

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Kawkazda we Merkezi Aziýada süri emele getirýän cekirtgelerin uk gornusi barada gollanma
  Biologiyasy, ekologiyasy we ozuni alyp barsy
  2023
  Практическое руководство содержит подробную информацию о биологии, экологии и поведении трех видов стадных саранчовых на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА) - итальянской саранчи Calliptamus italicus (L., 1758), мароккской саранчи Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) и азиатской перелётной саранчи - Locusta migratoria migratoria L., 1758. Оно было подготовлено в рамках межрегиональной и многосторонней «Программы по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой в КЦА», которая осуществляется под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) с 2011 года в десяти странах: Афганистане, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Вместе с другими вопросами по различным темам, связанным с борьбой с саранчой, это Руководство предоставляет очень полную и в то же время доступную информацию, предназначенную не только для специалистов по борьбе с саранчой и защите растений в странах КЦА, но также для ученых, студентов и самого широкого круга читателей.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში გავრცელებული კალიების სამი ჯოგური სახეობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
  ბიოლოგია, ეკოლოგია და ქცევა
  2021
  წარმოდგენილი სახელმძღვანელო შეიცავს დაწვრილებით ინფორმაციას კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში (კცა) გავრცელებული ჯოგური კალიების სამი სახეობის: იტალიური კალიის Calliptamus italicus (L., 1758), მაროკოული კალიის Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) და აზიური გადამფრენის კალიის – Locusta migratoria migratoria (L., 1758) ბიოლოგიაზე, ეკოლოგიასა და ქცევაზე. სახელმძღვანელო მომზადდა რეგიონული და სხვადასხვა დაფინანსების წყაროს საშუალებით განხორციელებული „კცა ქვეყნებში ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე კალიების კონტროლის გაუმჯობესების პროგრამის“ ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობდა 2011 წლიდან გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (UN FAO) ეგიდით ათ ქვეყანაში: ავღანეთი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, რუსეთის ფედერაცია, საქართველო, სომხეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, და ყირგიზეთი.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Qafqaz və Mərkəzi Asiyada yayılmış sürü əmələ gətirən üç növ çəyirtkələrə dair təlimat
  Biologiyası, ekologiyası və davranışı
  2022
  Bu Təlimat Qafqazda və Mərkəzi Asiyada (QMA) üç çəyirtkə növünün - italyan çəyirtkəsi Calliptamus italicus (L., 1758), Mərakeş çəyirtkəsi Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) və Asiya köçəri çəyirtkəsinin - Locusta migratoria migratoria L., (1758) biologiyası, ekologiyası və davranışı haqqında ətraflı məlumat verir. Bu təlimatlar, mövzu ilə bağlı digər nəşrlərlə birlikdə yalnız QMA ölkələrində çəyirtkələrə qarşı mübarizə və bitki mühafizəsi üzrə mütəxəssisləri üçün deyil, eləcə də elmi işçilər, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş, çox dolğun və eyni zamanda əlçatan məlumatları təqdim edir. Bu Təlimat bir neçə hissəyə bölünür. İlk üç hissə çəyirtkələrin biologiyası, ekologiyası, faza dəyişkənliyi, həyat dövrü və davranışının ümumi məsələlərinə həsr olunub. Növbəti üç hissədə isə QMA-da üç çəyirtkə növünün hər biri - İtalyan çəyirtkəsi, Mərakeş çəyirtkəsi və Asiya köçəri çəyirtkəsi haqqında ayrı-ayrılıqda bəhs edilir. Təlimat zərərli çəyirtkələr haqqında ən əhəmiyyətli nəşrlərin şərh edilmiş siyahısı ilə bitir.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Kawkazda we Merkezi Aziýada süri emele getirýän cekirtgelerin uk gornusi barada gollanma
  Biologiyasy, ekologiyasy we ozuni alyp barsy
  2023
  Практическое руководство содержит подробную информацию о биологии, экологии и поведении трех видов стадных саранчовых на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА) - итальянской саранчи Calliptamus italicus (L., 1758), мароккской саранчи Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) и азиатской перелётной саранчи - Locusta migratoria migratoria L., 1758. Оно было подготовлено в рамках межрегиональной и многосторонней «Программы по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой в КЦА», которая осуществляется под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) с 2011 года в десяти странах: Афганистане, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Вместе с другими вопросами по различным темам, связанным с борьбой с саранчой, это Руководство предоставляет очень полную и в то же время доступную информацию, предназначенную не только для специалистов по борьбе с саранчой и защите растений в странах КЦА, но также для ученых, студентов и самого широкого круга читателей.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში გავრცელებული კალიების სამი ჯოგური სახეობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
  ბიოლოგია, ეკოლოგია და ქცევა
  2021
  წარმოდგენილი სახელმძღვანელო შეიცავს დაწვრილებით ინფორმაციას კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში (კცა) გავრცელებული ჯოგური კალიების სამი სახეობის: იტალიური კალიის Calliptamus italicus (L., 1758), მაროკოული კალიის Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) და აზიური გადამფრენის კალიის – Locusta migratoria migratoria (L., 1758) ბიოლოგიაზე, ეკოლოგიასა და ქცევაზე. სახელმძღვანელო მომზადდა რეგიონული და სხვადასხვა დაფინანსების წყაროს საშუალებით განხორციელებული „კცა ქვეყნებში ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე კალიების კონტროლის გაუმჯობესების პროგრამის“ ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობდა 2011 წლიდან გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (UN FAO) ეგიდით ათ ქვეყანაში: ავღანეთი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, რუსეთის ფედერაცია, საქართველო, სომხეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, და ყირგიზეთი.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Qafqaz və Mərkəzi Asiyada yayılmış sürü əmələ gətirən üç növ çəyirtkələrə dair təlimat
  Biologiyası, ekologiyası və davranışı
  2022
  Bu Təlimat Qafqazda və Mərkəzi Asiyada (QMA) üç çəyirtkə növünün - italyan çəyirtkəsi Calliptamus italicus (L., 1758), Mərakeş çəyirtkəsi Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) və Asiya köçəri çəyirtkəsinin - Locusta migratoria migratoria L., (1758) biologiyası, ekologiyası və davranışı haqqında ətraflı məlumat verir. Bu təlimatlar, mövzu ilə bağlı digər nəşrlərlə birlikdə yalnız QMA ölkələrində çəyirtkələrə qarşı mübarizə və bitki mühafizəsi üzrə mütəxəssisləri üçün deyil, eləcə də elmi işçilər, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş, çox dolğun və eyni zamanda əlçatan məlumatları təqdim edir. Bu Təlimat bir neçə hissəyə bölünür. İlk üç hissə çəyirtkələrin biologiyası, ekologiyası, faza dəyişkənliyi, həyat dövrü və davranışının ümumi məsələlərinə həsr olunub. Növbəti üç hissədə isə QMA-da üç çəyirtkə növünün hər biri - İtalyan çəyirtkəsi, Mərakeş çəyirtkəsi və Asiya köçəri çəyirtkəsi haqqında ayrı-ayrılıqda bəhs edilir. Təlimat zərərli çəyirtkələr haqqında ən əhəmiyyətli nəşrlərin şərh edilmiş siyahısı ilə bitir.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Kawkazda we Merkezi Aziýada süri emele getirýän cekirtgelerin uk gornusi barada gollanma
  Biologiyasy, ekologiyasy we ozuni alyp barsy
  2023
  Практическое руководство содержит подробную информацию о биологии, экологии и поведении трех видов стадных саранчовых на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА) - итальянской саранчи Calliptamus italicus (L., 1758), мароккской саранчи Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) и азиатской перелётной саранчи - Locusta migratoria migratoria L., 1758. Оно было подготовлено в рамках межрегиональной и многосторонней «Программы по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой в КЦА», которая осуществляется под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) с 2011 года в десяти странах: Афганистане, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Вместе с другими вопросами по различным темам, связанным с борьбой с саранчой, это Руководство предоставляет очень полную и в то же время доступную информацию, предназначенную не только для специалистов по борьбе с саранчой и защите растений в странах КЦА, но также для ученых, студентов и самого широкого круга читателей.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში გავრცელებული კალიების სამი ჯოგური სახეობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
  ბიოლოგია, ეკოლოგია და ქცევა
  2021
  წარმოდგენილი სახელმძღვანელო შეიცავს დაწვრილებით ინფორმაციას კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში (კცა) გავრცელებული ჯოგური კალიების სამი სახეობის: იტალიური კალიის Calliptamus italicus (L., 1758), მაროკოული კალიის Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) და აზიური გადამფრენის კალიის – Locusta migratoria migratoria (L., 1758) ბიოლოგიაზე, ეკოლოგიასა და ქცევაზე. სახელმძღვანელო მომზადდა რეგიონული და სხვადასხვა დაფინანსების წყაროს საშუალებით განხორციელებული „კცა ქვეყნებში ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე კალიების კონტროლის გაუმჯობესების პროგრამის“ ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობდა 2011 წლიდან გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (UN FAO) ეგიდით ათ ქვეყანაში: ავღანეთი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, რუსეთის ფედერაცია, საქართველო, სომხეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, და ყირგიზეთი.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Qafqaz və Mərkəzi Asiyada yayılmış sürü əmələ gətirən üç növ çəyirtkələrə dair təlimat
  Biologiyası, ekologiyası və davranışı
  2022
  Bu Təlimat Qafqazda və Mərkəzi Asiyada (QMA) üç çəyirtkə növünün - italyan çəyirtkəsi Calliptamus italicus (L., 1758), Mərakeş çəyirtkəsi Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) və Asiya köçəri çəyirtkəsinin - Locusta migratoria migratoria L., (1758) biologiyası, ekologiyası və davranışı haqqında ətraflı məlumat verir. Bu təlimatlar, mövzu ilə bağlı digər nəşrlərlə birlikdə yalnız QMA ölkələrində çəyirtkələrə qarşı mübarizə və bitki mühafizəsi üzrə mütəxəssisləri üçün deyil, eləcə də elmi işçilər, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş, çox dolğun və eyni zamanda əlçatan məlumatları təqdim edir. Bu Təlimat bir neçə hissəyə bölünür. İlk üç hissə çəyirtkələrin biologiyası, ekologiyası, faza dəyişkənliyi, həyat dövrü və davranışının ümumi məsələlərinə həsr olunub. Növbəti üç hissədə isə QMA-da üç çəyirtkə növünün hər biri - İtalyan çəyirtkəsi, Mərakeş çəyirtkəsi və Asiya köçəri çəyirtkəsi haqqında ayrı-ayrılıqda bəhs edilir. Təlimat zərərli çəyirtkələr haqqında ən əhəmiyyətli nəşrlərin şərh edilmiş siyahısı ilə bitir.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Kawkazda we Merkezi Aziýada süri emele getirýän cekirtgelerin uk gornusi barada gollanma
  Biologiyasy, ekologiyasy we ozuni alyp barsy
  2023
  Практическое руководство содержит подробную информацию о биологии, экологии и поведении трех видов стадных саранчовых на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА) - итальянской саранчи Calliptamus italicus (L., 1758), мароккской саранчи Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) и азиатской перелётной саранчи - Locusta migratoria migratoria L., 1758. Оно было подготовлено в рамках межрегиональной и многосторонней «Программы по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой в КЦА», которая осуществляется под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) с 2011 года в десяти странах: Афганистане, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Вместе с другими вопросами по различным темам, связанным с борьбой с саранчой, это Руководство предоставляет очень полную и в то же время доступную информацию, предназначенную не только для специалистов по борьбе с саранчой и защите растений в странах КЦА, но также для ученых, студентов и самого широкого круга читателей.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში გავრცელებული კალიების სამი ჯოგური სახეობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
  ბიოლოგია, ეკოლოგია და ქცევა
  2021
  წარმოდგენილი სახელმძღვანელო შეიცავს დაწვრილებით ინფორმაციას კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში (კცა) გავრცელებული ჯოგური კალიების სამი სახეობის: იტალიური კალიის Calliptamus italicus (L., 1758), მაროკოული კალიის Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) და აზიური გადამფრენის კალიის – Locusta migratoria migratoria (L., 1758) ბიოლოგიაზე, ეკოლოგიასა და ქცევაზე. სახელმძღვანელო მომზადდა რეგიონული და სხვადასხვა დაფინანსების წყაროს საშუალებით განხორციელებული „კცა ქვეყნებში ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე კალიების კონტროლის გაუმჯობესების პროგრამის“ ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობდა 2011 წლიდან გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (UN FAO) ეგიდით ათ ქვეყანაში: ავღანეთი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, რუსეთის ფედერაცია, საქართველო, სომხეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, და ყირგიზეთი.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Qafqaz və Mərkəzi Asiyada yayılmış sürü əmələ gətirən üç növ çəyirtkələrə dair təlimat
  Biologiyası, ekologiyası və davranışı
  2022
  Bu Təlimat Qafqazda və Mərkəzi Asiyada (QMA) üç çəyirtkə növünün - italyan çəyirtkəsi Calliptamus italicus (L., 1758), Mərakeş çəyirtkəsi Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) və Asiya köçəri çəyirtkəsinin - Locusta migratoria migratoria L., (1758) biologiyası, ekologiyası və davranışı haqqında ətraflı məlumat verir. Bu təlimatlar, mövzu ilə bağlı digər nəşrlərlə birlikdə yalnız QMA ölkələrində çəyirtkələrə qarşı mübarizə və bitki mühafizəsi üzrə mütəxəssisləri üçün deyil, eləcə də elmi işçilər, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş, çox dolğun və eyni zamanda əlçatan məlumatları təqdim edir. Bu Təlimat bir neçə hissəyə bölünür. İlk üç hissə çəyirtkələrin biologiyası, ekologiyası, faza dəyişkənliyi, həyat dövrü və davranışının ümumi məsələlərinə həsr olunub. Növbəti üç hissədə isə QMA-da üç çəyirtkə növünün hər biri - İtalyan çəyirtkəsi, Mərakeş çəyirtkəsi və Asiya köçəri çəyirtkəsi haqqında ayrı-ayrılıqda bəhs edilir. Təlimat zərərli çəyirtkələr haqqında ən əhəmiyyətli nəşrlərin şərh edilmiş siyahısı ilə bitir.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Kawkazda we Merkezi Aziýada süri emele getirýän cekirtgelerin uk gornusi barada gollanma
  Biologiyasy, ekologiyasy we ozuni alyp barsy
  2023
  Практическое руководство содержит подробную информацию о биологии, экологии и поведении трех видов стадных саранчовых на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА) - итальянской саранчи Calliptamus italicus (L., 1758), мароккской саранчи Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) и азиатской перелётной саранчи - Locusta migratoria migratoria L., 1758. Оно было подготовлено в рамках межрегиональной и многосторонней «Программы по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой в КЦА», которая осуществляется под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) с 2011 года в десяти странах: Афганистане, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Вместе с другими вопросами по различным темам, связанным с борьбой с саранчой, это Руководство предоставляет очень полную и в то же время доступную информацию, предназначенную не только для специалистов по борьбе с саранчой и защите растений в странах КЦА, но также для ученых, студентов и самого широкого круга читателей.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში გავრცელებული კალიების სამი ჯოგური სახეობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
  ბიოლოგია, ეკოლოგია და ქცევა
  2021
  წარმოდგენილი სახელმძღვანელო შეიცავს დაწვრილებით ინფორმაციას კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში (კცა) გავრცელებული ჯოგური კალიების სამი სახეობის: იტალიური კალიის Calliptamus italicus (L., 1758), მაროკოული კალიის Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) და აზიური გადამფრენის კალიის – Locusta migratoria migratoria (L., 1758) ბიოლოგიაზე, ეკოლოგიასა და ქცევაზე. სახელმძღვანელო მომზადდა რეგიონული და სხვადასხვა დაფინანსების წყაროს საშუალებით განხორციელებული „კცა ქვეყნებში ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე კალიების კონტროლის გაუმჯობესების პროგრამის“ ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობდა 2011 წლიდან გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (UN FAO) ეგიდით ათ ქვეყანაში: ავღანეთი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, რუსეთის ფედერაცია, საქართველო, სომხეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, და ყირგიზეთი.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Qafqaz və Mərkəzi Asiyada yayılmış sürü əmələ gətirən üç növ çəyirtkələrə dair təlimat
  Biologiyası, ekologiyası və davranışı
  2022
  Bu Təlimat Qafqazda və Mərkəzi Asiyada (QMA) üç çəyirtkə növünün - italyan çəyirtkəsi Calliptamus italicus (L., 1758), Mərakeş çəyirtkəsi Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) və Asiya köçəri çəyirtkəsinin - Locusta migratoria migratoria L., (1758) biologiyası, ekologiyası və davranışı haqqında ətraflı məlumat verir. Bu təlimatlar, mövzu ilə bağlı digər nəşrlərlə birlikdə yalnız QMA ölkələrində çəyirtkələrə qarşı mübarizə və bitki mühafizəsi üzrə mütəxəssisləri üçün deyil, eləcə də elmi işçilər, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş, çox dolğun və eyni zamanda əlçatan məlumatları təqdim edir. Bu Təlimat bir neçə hissəyə bölünür. İlk üç hissə çəyirtkələrin biologiyası, ekologiyası, faza dəyişkənliyi, həyat dövrü və davranışının ümumi məsələlərinə həsr olunub. Növbəti üç hissədə isə QMA-da üç çəyirtkə növünün hər biri - İtalyan çəyirtkəsi, Mərakeş çəyirtkəsi və Asiya köçəri çəyirtkəsi haqqında ayrı-ayrılıqda bəhs edilir. Təlimat zərərli çəyirtkələr haqqında ən əhəmiyyətli nəşrlərin şərh edilmiş siyahısı ilə bitir.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Kawkazda we Merkezi Aziýada süri emele getirýän cekirtgelerin uk gornusi barada gollanma
  Biologiyasy, ekologiyasy we ozuni alyp barsy
  2023
  Практическое руководство содержит подробную информацию о биологии, экологии и поведении трех видов стадных саранчовых на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА) - итальянской саранчи Calliptamus italicus (L., 1758), мароккской саранчи Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) и азиатской перелётной саранчи - Locusta migratoria migratoria L., 1758. Оно было подготовлено в рамках межрегиональной и многосторонней «Программы по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой в КЦА», которая осуществляется под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) с 2011 года в десяти странах: Афганистане, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Вместе с другими вопросами по различным темам, связанным с борьбой с саранчой, это Руководство предоставляет очень полную и в то же время доступную информацию, предназначенную не только для специалистов по борьбе с саранчой и защите растений в странах КЦА, но также для ученых, студентов и самого широкого круга читателей.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში გავრცელებული კალიების სამი ჯოგური სახეობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
  ბიოლოგია, ეკოლოგია და ქცევა
  2021
  წარმოდგენილი სახელმძღვანელო შეიცავს დაწვრილებით ინფორმაციას კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში (კცა) გავრცელებული ჯოგური კალიების სამი სახეობის: იტალიური კალიის Calliptamus italicus (L., 1758), მაროკოული კალიის Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) და აზიური გადამფრენის კალიის – Locusta migratoria migratoria (L., 1758) ბიოლოგიაზე, ეკოლოგიასა და ქცევაზე. სახელმძღვანელო მომზადდა რეგიონული და სხვადასხვა დაფინანსების წყაროს საშუალებით განხორციელებული „კცა ქვეყნებში ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე კალიების კონტროლის გაუმჯობესების პროგრამის“ ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობდა 2011 წლიდან გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (UN FAO) ეგიდით ათ ქვეყანაში: ავღანეთი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, რუსეთის ფედერაცია, საქართველო, სომხეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, და ყირგიზეთი.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Qafqaz və Mərkəzi Asiyada yayılmış sürü əmələ gətirən üç növ çəyirtkələrə dair təlimat
  Biologiyası, ekologiyası və davranışı
  2022
  Bu Təlimat Qafqazda və Mərkəzi Asiyada (QMA) üç çəyirtkə növünün - italyan çəyirtkəsi Calliptamus italicus (L., 1758), Mərakeş çəyirtkəsi Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) və Asiya köçəri çəyirtkəsinin - Locusta migratoria migratoria L., (1758) biologiyası, ekologiyası və davranışı haqqında ətraflı məlumat verir. Bu təlimatlar, mövzu ilə bağlı digər nəşrlərlə birlikdə yalnız QMA ölkələrində çəyirtkələrə qarşı mübarizə və bitki mühafizəsi üzrə mütəxəssisləri üçün deyil, eləcə də elmi işçilər, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş, çox dolğun və eyni zamanda əlçatan məlumatları təqdim edir. Bu Təlimat bir neçə hissəyə bölünür. İlk üç hissə çəyirtkələrin biologiyası, ekologiyası, faza dəyişkənliyi, həyat dövrü və davranışının ümumi məsələlərinə həsr olunub. Növbəti üç hissədə isə QMA-da üç çəyirtkə növünün hər biri - İtalyan çəyirtkəsi, Mərakeş çəyirtkəsi və Asiya köçəri çəyirtkəsi haqqında ayrı-ayrılıqda bəhs edilir. Təlimat zərərli çəyirtkələr haqqında ən əhəmiyyətli nəşrlərin şərh edilmiş siyahısı ilə bitir.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Kawkazda we Merkezi Aziýada süri emele getirýän cekirtgelerin uk gornusi barada gollanma
  Biologiyasy, ekologiyasy we ozuni alyp barsy
  2023
  Практическое руководство содержит подробную информацию о биологии, экологии и поведении трех видов стадных саранчовых на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА) - итальянской саранчи Calliptamus italicus (L., 1758), мароккской саранчи Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) и азиатской перелётной саранчи - Locusta migratoria migratoria L., 1758. Оно было подготовлено в рамках межрегиональной и многосторонней «Программы по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой в КЦА», которая осуществляется под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) с 2011 года в десяти странах: Афганистане, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Вместе с другими вопросами по различным темам, связанным с борьбой с саранчой, это Руководство предоставляет очень полную и в то же время доступную информацию, предназначенную не только для специалистов по борьбе с саранчой и защите растений в странах КЦА, но также для ученых, студентов и самого широкого круга читателей.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში გავრცელებული კალიების სამი ჯოგური სახეობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
  ბიოლოგია, ეკოლოგია და ქცევა
  2021
  წარმოდგენილი სახელმძღვანელო შეიცავს დაწვრილებით ინფორმაციას კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში (კცა) გავრცელებული ჯოგური კალიების სამი სახეობის: იტალიური კალიის Calliptamus italicus (L., 1758), მაროკოული კალიის Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) და აზიური გადამფრენის კალიის – Locusta migratoria migratoria (L., 1758) ბიოლოგიაზე, ეკოლოგიასა და ქცევაზე. სახელმძღვანელო მომზადდა რეგიონული და სხვადასხვა დაფინანსების წყაროს საშუალებით განხორციელებული „კცა ქვეყნებში ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე კალიების კონტროლის გაუმჯობესების პროგრამის“ ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობდა 2011 წლიდან გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (UN FAO) ეგიდით ათ ქვეყანაში: ავღანეთი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, რუსეთის ფედერაცია, საქართველო, სომხეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, და ყირგიზეთი.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Qafqaz və Mərkəzi Asiyada yayılmış sürü əmələ gətirən üç növ çəyirtkələrə dair təlimat
  Biologiyası, ekologiyası və davranışı
  2022
  Bu Təlimat Qafqazda və Mərkəzi Asiyada (QMA) üç çəyirtkə növünün - italyan çəyirtkəsi Calliptamus italicus (L., 1758), Mərakeş çəyirtkəsi Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) və Asiya köçəri çəyirtkəsinin - Locusta migratoria migratoria L., (1758) biologiyası, ekologiyası və davranışı haqqında ətraflı məlumat verir. Bu təlimatlar, mövzu ilə bağlı digər nəşrlərlə birlikdə yalnız QMA ölkələrində çəyirtkələrə qarşı mübarizə və bitki mühafizəsi üzrə mütəxəssisləri üçün deyil, eləcə də elmi işçilər, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş, çox dolğun və eyni zamanda əlçatan məlumatları təqdim edir. Bu Təlimat bir neçə hissəyə bölünür. İlk üç hissə çəyirtkələrin biologiyası, ekologiyası, faza dəyişkənliyi, həyat dövrü və davranışının ümumi məsələlərinə həsr olunub. Növbəti üç hissədə isə QMA-da üç çəyirtkə növünün hər biri - İtalyan çəyirtkəsi, Mərakeş çəyirtkəsi və Asiya köçəri çəyirtkəsi haqqında ayrı-ayrılıqda bəhs edilir. Təlimat zərərli çəyirtkələr haqqında ən əhəmiyyətli nəşrlərin şərh edilmiş siyahısı ilə bitir.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Kawkazda we Merkezi Aziýada süri emele getirýän cekirtgelerin uk gornusi barada gollanma
  Biologiyasy, ekologiyasy we ozuni alyp barsy
  2023
  Практическое руководство содержит подробную информацию о биологии, экологии и поведении трех видов стадных саранчовых на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА) - итальянской саранчи Calliptamus italicus (L., 1758), мароккской саранчи Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) и азиатской перелётной саранчи - Locusta migratoria migratoria L., 1758. Оно было подготовлено в рамках межрегиональной и многосторонней «Программы по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой в КЦА», которая осуществляется под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) с 2011 года в десяти странах: Афганистане, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Вместе с другими вопросами по различным темам, связанным с борьбой с саранчой, это Руководство предоставляет очень полную и в то же время доступную информацию, предназначенную не только для специалистов по борьбе с саранчой и защите растений в странах КЦА, но также для ученых, студентов и самого широкого круга читателей.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში გავრცელებული კალიების სამი ჯოგური სახეობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
  ბიოლოგია, ეკოლოგია და ქცევა
  2021
  წარმოდგენილი სახელმძღვანელო შეიცავს დაწვრილებით ინფორმაციას კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში (კცა) გავრცელებული ჯოგური კალიების სამი სახეობის: იტალიური კალიის Calliptamus italicus (L., 1758), მაროკოული კალიის Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) და აზიური გადამფრენის კალიის – Locusta migratoria migratoria (L., 1758) ბიოლოგიაზე, ეკოლოგიასა და ქცევაზე. სახელმძღვანელო მომზადდა რეგიონული და სხვადასხვა დაფინანსების წყაროს საშუალებით განხორციელებული „კცა ქვეყნებში ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე კალიების კონტროლის გაუმჯობესების პროგრამის“ ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობდა 2011 წლიდან გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (UN FAO) ეგიდით ათ ქვეყანაში: ავღანეთი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, რუსეთის ფედერაცია, საქართველო, სომხეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, და ყირგიზეთი.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Qafqaz və Mərkəzi Asiyada yayılmış sürü əmələ gətirən üç növ çəyirtkələrə dair təlimat
  Biologiyası, ekologiyası və davranışı
  2022
  Bu Təlimat Qafqazda və Mərkəzi Asiyada (QMA) üç çəyirtkə növünün - italyan çəyirtkəsi Calliptamus italicus (L., 1758), Mərakeş çəyirtkəsi Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) və Asiya köçəri çəyirtkəsinin - Locusta migratoria migratoria L., (1758) biologiyası, ekologiyası və davranışı haqqında ətraflı məlumat verir. Bu təlimatlar, mövzu ilə bağlı digər nəşrlərlə birlikdə yalnız QMA ölkələrində çəyirtkələrə qarşı mübarizə və bitki mühafizəsi üzrə mütəxəssisləri üçün deyil, eləcə də elmi işçilər, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş, çox dolğun və eyni zamanda əlçatan məlumatları təqdim edir. Bu Təlimat bir neçə hissəyə bölünür. İlk üç hissə çəyirtkələrin biologiyası, ekologiyası, faza dəyişkənliyi, həyat dövrü və davranışının ümumi məsələlərinə həsr olunub. Növbəti üç hissədə isə QMA-da üç çəyirtkə növünün hər biri - İtalyan çəyirtkəsi, Mərakeş çəyirtkəsi və Asiya köçəri çəyirtkəsi haqqında ayrı-ayrılıqda bəhs edilir. Təlimat zərərli çəyirtkələr haqqında ən əhəmiyyətli nəşrlərin şərh edilmiş siyahısı ilə bitir.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Kawkazda we Merkezi Aziýada süri emele getirýän cekirtgelerin uk gornusi barada gollanma
  Biologiyasy, ekologiyasy we ozuni alyp barsy
  2023
  Практическое руководство содержит подробную информацию о биологии, экологии и поведении трех видов стадных саранчовых на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА) - итальянской саранчи Calliptamus italicus (L., 1758), мароккской саранчи Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) и азиатской перелётной саранчи - Locusta migratoria migratoria L., 1758. Оно было подготовлено в рамках межрегиональной и многосторонней «Программы по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой в КЦА», которая осуществляется под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) с 2011 года в десяти странах: Афганистане, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Вместе с другими вопросами по различным темам, связанным с борьбой с саранчой, это Руководство предоставляет очень полную и в то же время доступную информацию, предназначенную не только для специалистов по борьбе с саранчой и защите растений в странах КЦА, но также для ученых, студентов и самого широкого круга читателей.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში გავრცელებული კალიების სამი ჯოგური სახეობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
  ბიოლოგია, ეკოლოგია და ქცევა
  2021
  წარმოდგენილი სახელმძღვანელო შეიცავს დაწვრილებით ინფორმაციას კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში (კცა) გავრცელებული ჯოგური კალიების სამი სახეობის: იტალიური კალიის Calliptamus italicus (L., 1758), მაროკოული კალიის Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) და აზიური გადამფრენის კალიის – Locusta migratoria migratoria (L., 1758) ბიოლოგიაზე, ეკოლოგიასა და ქცევაზე. სახელმძღვანელო მომზადდა რეგიონული და სხვადასხვა დაფინანსების წყაროს საშუალებით განხორციელებული „კცა ქვეყნებში ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე კალიების კონტროლის გაუმჯობესების პროგრამის“ ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობდა 2011 წლიდან გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (UN FAO) ეგიდით ათ ქვეყანაში: ავღანეთი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, რუსეთის ფედერაცია, საქართველო, სომხეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, და ყირგიზეთი.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Qafqaz və Mərkəzi Asiyada yayılmış sürü əmələ gətirən üç növ çəyirtkələrə dair təlimat
  Biologiyası, ekologiyası və davranışı
  2022
  Bu Təlimat Qafqazda və Mərkəzi Asiyada (QMA) üç çəyirtkə növünün - italyan çəyirtkəsi Calliptamus italicus (L., 1758), Mərakeş çəyirtkəsi Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) və Asiya köçəri çəyirtkəsinin - Locusta migratoria migratoria L., (1758) biologiyası, ekologiyası və davranışı haqqında ətraflı məlumat verir. Bu təlimatlar, mövzu ilə bağlı digər nəşrlərlə birlikdə yalnız QMA ölkələrində çəyirtkələrə qarşı mübarizə və bitki mühafizəsi üzrə mütəxəssisləri üçün deyil, eləcə də elmi işçilər, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş, çox dolğun və eyni zamanda əlçatan məlumatları təqdim edir. Bu Təlimat bir neçə hissəyə bölünür. İlk üç hissə çəyirtkələrin biologiyası, ekologiyası, faza dəyişkənliyi, həyat dövrü və davranışının ümumi məsələlərinə həsr olunub. Növbəti üç hissədə isə QMA-da üç çəyirtkə növünün hər biri - İtalyan çəyirtkəsi, Mərakeş çəyirtkəsi və Asiya köçəri çəyirtkəsi haqqında ayrı-ayrılıqda bəhs edilir. Təlimat zərərli çəyirtkələr haqqında ən əhəmiyyətli nəşrlərin şərh edilmiş siyahısı ilə bitir.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Kawkazda we Merkezi Aziýada süri emele getirýän cekirtgelerin uk gornusi barada gollanma
  Biologiyasy, ekologiyasy we ozuni alyp barsy
  2023
  Практическое руководство содержит подробную информацию о биологии, экологии и поведении трех видов стадных саранчовых на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА) - итальянской саранчи Calliptamus italicus (L., 1758), мароккской саранчи Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) и азиатской перелётной саранчи - Locusta migratoria migratoria L., 1758. Оно было подготовлено в рамках межрегиональной и многосторонней «Программы по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой в КЦА», которая осуществляется под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) с 2011 года в десяти странах: Афганистане, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Вместе с другими вопросами по различным темам, связанным с борьбой с саранчой, это Руководство предоставляет очень полную и в то же время доступную информацию, предназначенную не только для специалистов по борьбе с саранчой и защите растений в странах КЦА, но также для ученых, студентов и самого широкого круга читателей.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში გავრცელებული კალიების სამი ჯოგური სახეობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
  ბიოლოგია, ეკოლოგია და ქცევა
  2021
  წარმოდგენილი სახელმძღვანელო შეიცავს დაწვრილებით ინფორმაციას კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში (კცა) გავრცელებული ჯოგური კალიების სამი სახეობის: იტალიური კალიის Calliptamus italicus (L., 1758), მაროკოული კალიის Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) და აზიური გადამფრენის კალიის – Locusta migratoria migratoria (L., 1758) ბიოლოგიაზე, ეკოლოგიასა და ქცევაზე. სახელმძღვანელო მომზადდა რეგიონული და სხვადასხვა დაფინანსების წყაროს საშუალებით განხორციელებული „კცა ქვეყნებში ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე კალიების კონტროლის გაუმჯობესების პროგრამის“ ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობდა 2011 წლიდან გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (UN FAO) ეგიდით ათ ქვეყანაში: ავღანეთი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, რუსეთის ფედერაცია, საქართველო, სომხეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, და ყირგიზეთი.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Qafqaz və Mərkəzi Asiyada yayılmış sürü əmələ gətirən üç növ çəyirtkələrə dair təlimat
  Biologiyası, ekologiyası və davranışı
  2022
  Bu Təlimat Qafqazda və Mərkəzi Asiyada (QMA) üç çəyirtkə növünün - italyan çəyirtkəsi Calliptamus italicus (L., 1758), Mərakeş çəyirtkəsi Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) və Asiya köçəri çəyirtkəsinin - Locusta migratoria migratoria L., (1758) biologiyası, ekologiyası və davranışı haqqında ətraflı məlumat verir. Bu təlimatlar, mövzu ilə bağlı digər nəşrlərlə birlikdə yalnız QMA ölkələrində çəyirtkələrə qarşı mübarizə və bitki mühafizəsi üzrə mütəxəssisləri üçün deyil, eləcə də elmi işçilər, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş, çox dolğun və eyni zamanda əlçatan məlumatları təqdim edir. Bu Təlimat bir neçə hissəyə bölünür. İlk üç hissə çəyirtkələrin biologiyası, ekologiyası, faza dəyişkənliyi, həyat dövrü və davranışının ümumi məsələlərinə həsr olunub. Növbəti üç hissədə isə QMA-da üç çəyirtkə növünün hər biri - İtalyan çəyirtkəsi, Mərakeş çəyirtkəsi və Asiya köçəri çəyirtkəsi haqqında ayrı-ayrılıqda bəhs edilir. Təlimat zərərli çəyirtkələr haqqında ən əhəmiyyətli nəşrlərin şərh edilmiş siyahısı ilə bitir.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.