Thumbnail Image

НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА! Комплет едукативни материјали за намалување на отпадот од храна во основните и средните училишта

За возрасна група 1 (од пет до седум години)


ФАО. 2021. Направи добро: спаси храна! Комплет едукативни материјали за намалување на отпадот од храна во основните и средните училишта. За возрасна група 1 (од пет до седум години). Будимпешта.
Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА!
  Комплет едукативни материјали за намалување на отпадот од храна во основните и средните училишта. За возрасна група 4 (постари од 14 години)
  2021
  Ако ги научиме младите да ја ценат храната, ќе постигнеме многу за намалување на отпадот од храна и ќе ја предизвикаме промената во однесувањето што е потребна за решавање на овој проблем, сега и во иднина. „Направи добро: спаси храна!“ е едукативен комплет осмислен токму за таа намена. Овој едукативен комплет е резултат на сеопфатен, научен и заеднички развоен процес во кој беа вклучени засегнати страни и од јавниот и од приватниот сектор. Тој е реакција на сè почестата потреба од информации за причините и можните решенија за решавање на проблемот со отпадот од храна и има за цел да ги ангажира децата во оваа глобална активност за намалување на отпадот од храна и за ублажување на придружните економски, еколошки и социјални влијанија. Комплетот поставува холистичка перспектива на системите за храна со стил на комуникација и алатки соодветни за развивање на свеста кај децата за овие проблеми. Конципиран е така да им овозможи на наставниците и на воспитувачите да ги изберат и да ги спроведат деловите од него што ги сметаат за најсоодветни. Дадени се и примери и совети за тоа како децата можат да станат активни „спасувачи на храна“ и поттикнувачи на промени преку пренесување на пораките до своите семејства и пријатели.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Направи добро: спаси храна!
  Комплет едукативни материјали за намалување на отпадот од храна во основните и средните училишта. За возрасна група 3 (од десет до тринаесет години)
  2021
  Ако ги научиме младите да ја ценат храната, ќе постигнеме многу за намалување на отпадот од храна и ќе ја предизвикаме промената во однесувањето што е потребна за решавање на овој проблем, сега и во иднина. „Направи добро: спаси храна!“ е едукативен комплет осмислен токму за таа намена. Овој едукативен комплет е резултат на сеопфатен, научен и заеднички развоен процес во кој беа вклучени засегнати страни и од јавниот и од приватниот сектор. Тој е реакција на сè почестата потреба од информации за причините и можните решенија за решавање на проблемот со отпадот од храна и има за цел да ги ангажира децата во оваа глобална активност за намалување на отпадот од храна и за ублажување на придружните економски, еколошки и социјални влијанија. Комплетот поставува холистичка перспектива на системите за храна со стил на комуникација и алатки соодветни за развивање на свеста кај децата за овие проблеми. Конципиран е така да им овозможи на наставниците и на воспитувачите да ги изберат и да ги спроведат деловите од него што ги сметаат за најсоодветни. Дадени се и примери и совети за тоа како децата можат да станат активни „спасувачи на храна“ и поттикнувачи на промени преку пренесување на пораките до своите семејства и пријатели.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  НАПРАВИ ДОБРО: СПАСИ ХРАНА!
  Комплет едукативни материјали за намалување на отпадот од храна во основните и средните училишта. За возрасна група 2 (од осум до девет години)
  2021
  Ако ги научиме младите да ја ценат храната, ќе постигнеме многу за намалување на отпадот од храна и ќе ја предизвикаме промената во однесувањето што е потребна за решавање на овој проблем, сега и во иднина. „Направи добро: спаси храна!“ е едукативен комплет осмислен токму за таа намена. Овој едукативен комплет е резултат на сеопфатен, научен и заеднички развоен процес во кој беа вклучени засегнати страни и од јавниот и од приватниот сектор. Тој е реакција на сè почестата потреба од информации за причините и можните решенија за решавање на проблемот со отпадот од храна и има за цел да ги ангажира децата во оваа глобална активност за намалување на отпадот од храна и за ублажување на придружните економски, еколошки и социјални влијанија. Комплетот поставува холистичка перспектива на системите за храна со стил на комуникација и алатки соодветни за развивање на свеста кај децата за овие проблеми. Конципиран е така да им овозможи на наставниците и на воспитувачите да ги изберат и да ги спроведат деловите од него што ги сметаат за најсоодветни. Дадени се и примери и совети за тоа како децата можат да станат активни „спасувачи на храна“ и поттикнувачи на промени преку пренесување на пораките до своите семејства и пријатели. Quality Control

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.