Thumbnail Image

Analiza sektora ribarstva i akvakulture u Bosni i Hercegovini
Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Document
  Analiza sektora šumarstva u Bosni i Hercegovini 2015
  Also available in:

  Ova analiza je jedna od sedam sektorskih analiza (meso i mliječni proizvodi; voće i povrće; žitarice; vino; diversifikacija, ribarstvo i akvakultura, šumarstvo) koje su od proljeća 2011. godine do danas izrađene za institucije u oblasti poljoprivrede na nivou države, entiteta i Distrikta Brčko. Sektorske analize daju ulazne veličine za koncept mjera koje će finansirati Evropska unija (EU) iz instrumenta za pretpristupnu pomoć za ruralni razvoj (IPARD) – kada bude dostupan – kao i koncept interve ncija zemlje u oblasti politike uopšte.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Rodna ravnopravnost, poljoprivreda i ruralni razvoj
  Srbija
  2022
  Also available in:

  Ova Procena rodne ravnopravnosti u Srbiji usaglašena je sa strateškim ciljevima FAO u pogledu smanjenja rodne nejednakosti u oblasti poljoprivrede, čime daje značajan doprinos poljoprivrednom sektoru i pomaže u smanjenju gladi, neuhranjenosti i siromaštva. Osnovni cilj je sveobuhvatna analiza stanja rodne ravnopravnosti u poljoprivredi i procesima ruralnog razvoja, koja treba da ukaže na pojavne oblike rodnih nejednakosti, njihove uzroke i posledice, te ponudi preporuke za rodno odgovorne politike koje će omogućiti transformaciju rodnih odnosa istruktura u sektoru poljoprivrede i procesima ruralnog razvoja.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Notarial practices in Bosnia and Herzegovina - Strengthening gender equality in land ownership and control/Notarska praksa u Bosni i Hercegovini - Jačanje rodne ravnopravnosti u oblasti vlasništva i kontrole nad zemljištem 2021
  Also available in:
  No results found.

  The country level guideline’s aim is to provide practical guidance to notaries when handling issues pertaining to gender sensitive property transactions. The purpose of the national guidelines is to help notaries and other legal professions to mitigate the effects of gender discrimination through the services that they provide across the country, raise awareness on women’s rights, and anticipate any risks that might occur in the enjoyment of property rights by women. Nacionalne Smjernice imaju za cilj pružanje praktičnih uputa notarima u rješavanju predmeta koji se tiču rodno osjetljivih imovinskih transakcija. Svrha nacionalnih Smjernica je da pomognu notarima i drugim pravnim profesijama da ublaže efekte rodne diskriminacije kroz usluge koje pružaju širom zemlje, da podižu svijest o pravima žena i predvide bilo kakve rizike za ostvarivanje tih prava, koji bi se mogli pojaviti u praksi.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.