Thumbnail Image

Recommendations for healthy nutrition in Albania






Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Rekomandime Për Ushqyerjen E Shëndetshme Në Shqipëri = Recommendations for healthy nutrition in Albania 2008
  Also available in:

  Propozimet e paraqitura në këtë dokument sugjerojnë mënyra për të përmirësuar shëndetin, duke u fokusuar tek ushqimi, ushqyerja e shëndetëshme, pa lënë mënjanë edhe rëndësinë që ka aktiviteti i përditshëm fizik. Ushqimi dhe mënyra e të ushqyerit luajnë një rol të rëndësishëm në shëndet. E drejta për një ushqim të shëndetshëm, si e pjesë e të drejtave njerëzore bazë të njeriut, u theksua në Konferencën Ndërkombëtare të Ushqyerjes në 1992 dhe në Samitin Botëror të Ushqimit në 1996. Furnizimi me ushqim të sigurt është një domosdoshmëri për mbrojtjen e shëndetit publik. Ky dokument udhëzon popullatën për një ushqyerje të shëndetëshme dhe ka për qëllim të mbrojë dhe promovojë shëndetin duke patur si objektiv kryesor pakësimin e sëmundjeve me origjinë ushqimore. Aktualisht lind nevoja për të ndërmarrë veprime për ndryshime në qëndrimin ndaj ushqyerjes së shëndetëshme, dhe mënyrës së jetesës. Individi në vecanti duhet ta konsiderojë ushqimin si një pjesë të rëndësishme të veprimeve të tij për mbrojtjen e shëndetit. Çdo individ me vetëpërgjegjësinë e tij duhet të përpiqet për të ndërmarrë veprime të tilla për tu larguar nga sëmundjet, kurimi e trajtimi dhe të drejtohet drejt parandalimit të sëmundjeve. Është shumë e rëndësishme që të parandalohen sëmundjet kronike me origjinë nga mënyra e të ushqyerit. Sëmundjet që lidhen me dietën dhe mënyrën e jetesës, duke përfshirë këtu sëmundjet kardiovaskulare dhe sëmundjet kancerogjene, llogariten të zënë një përqindje të madhe të vdekshmërisë totale në vëndin tonë. Vdekjet nga sëmundjet e Aparatit të Qarkullimit të Gjakut zënë vëndin e parë, ndërkohë që vdekjet nga tumoret (më të theksuara në moshat mbi 50 vjec), zënë vëndin e dytë në strukturën e vdekshmërisë së përgjithshme. Ushqyerja e papërshtateshme dhe stili i jetesës jo i përshtatëshem, kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme për gjëndjen shëndetësore të pafavorëshme dhe në mënyrë konsekuente drejt një mortaliteti të lartë. Një pjesë e konsiderueshme e sëmundjeve kronike, mund të parandalohen nëpërmjet të ushqyerjes së shëndetëshme dhe një stili të përshtatshëm jetese. Pra është vendimi i sejcilit për të ruajtur shëndetin, duke e konsideruar atë si vlerë të madhe.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  The food supply and distribution system of Tirana, Albania 2008
  Also available in:
  No results found.

  Metropolitan Tirana has experienced a drastic demographic change caused primarily by internal migratory flows. The demographic growth in Tirana has led to urban expansion and loss of productive land to the point that the regional food balance is now negative. An analysis of poverty distribution shows that urban areas have lower poverty levels and higher consumption rates per capita than rural areas. Tirana also has the highest socio-economic inequality rate: poverty levels average around 18 percent of the city population, vary considerably and are higher in the suburban mini-municipalities. The poor in Tirana are food-insecure. In 2005 the population of Tirana consumed 215 151 tonnes of food and is expected to consume 282 783 tonnes by 2016. The population is expected to reach 528 750 by 2016.
 • Thumbnail Image
  Document
  Agency, Education and Networks: Gender and International Migration from Albania 2008
  Also available in:
  No results found.

  Our paper examines the causes and dynamics of the shift in the gender composition of migration, and more particularly, in the access of women to migration opportunities and decision making. We do this in the context of Albania, a natural laboratory for studying migration developments given that out-migration was practically eliminated from the end of WWII to the end of the 1980s. We use micro-level data from the Albania 2005 LSMS including migration histories for family members since migration b egan. Our analysis, based on discrete-time hazard models, shows an impressive expansion of female participation in international migration. Female migration, which we find to be strongly associated with education, wealth, and social capital, appears responsive to economic incentives and constraints. Yet, using unique data on the dependency of female migration to the household demographic structure as well as the sensitivity of female migration to household-level shocks, we show that it is the ho useholds themselves that are the decision-making agents behind this economic calculus and there is little to suggest that increased female migration signals the emergence of female agency.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.