Thumbnail Image

Deprem müdahale ve İyileştirme Planı, 2023-2026
FAO. 2023. Türkiye: Deprem müdahale ve iyileştirme planı, 2023-2026. Rome.


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Entegre arazi kullanım planlaması çerçevesi
  Yenilikçi bir yaklaşım
  2021
  Also available in:

  Nüfus artışı, gıda ve diğer tarımsal ve orman ürünlerine olan talebin artmasına neden oluyor. Mevcut tarım uygulamaları ile gıda güvenliğinin sağlanması, doğal kaynaklar için daha yoğun rekabete, sera gazı emisyonlarının artmasına, daha fazla arazi bozulmasına ve ormansızlaşmaya yol açacaktır. Buna ek olarak, piyasa arazi kullanım kalıpları, arazi kaynaklarının sürdürülemez kullanımına, biyoçeşitlilik ve verimli toprakların geri dönüşü olmayan kaybına neden olmaktadir. Tüm bu eğilimler, tarımsal üretim, gıda güvenliği ve ekosistem hizmetlerinin sağlanması için tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, arazi kullanım planlaması, iklim değişikliğine dayanıklılık ve ekosistem yönetimini dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir. Bununla birlikte; arazi kullanım planları uygulanırken çözülmesi gereken bir dizi zorluk içerir. Bu temel zorluklar, uygun politika ve mevzuatla elverişli bir ortam tarafından kolaylaştırılan gerçek sürdürülebilir arazi yönetimi (SLM) alternatiflerinin benimsenmesini, güvenli bir arazi mülkiyeti sisteminin sağlanmasını ve orta ve uzun vadeli finansal yatırımların harekete geçirilmesini içerir. Yukarıda belirtilen zorluklar göz önüne alındığında, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilen bu belge, sektörler arası planlama süreçlerine ve arazi kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yardımcı olmak için entegre bir arazi kullanım planlaması (ILUP) yaklaşımı sunmaktadır. Tarımsal üretim sistemlerinin uygunluğu, toprak ve arazi bozulması, tarımsal arazilerde arazi kullanımı ve doğal kaynakların yönetimi konusunda hane halkı kararlarını etkileyen sosyo-ekonomik faktörlerin incelenmesi de dahil olmak üzere çeşitli temel unsurları değerlendirmek için rehberlik sağlar ve kararlaştırılan sektörler arası planın uygulanması için ülkeye özgü önerilerin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlar.
 • Thumbnail Image
  Newsletter
  FAO Türkiye Bülteni, Temmuz 2023 – Sayı #14
  FAO'nun deprem bölgelerindeki yardım çalışmaları, afetten en çok etkilenen kritik bölgelerde yoğunlaşıyor.
  2023
  Also available in:

  Türrkiye'de onbinlerce insanın ölümüne yüzbinlerce insanın evsiz kalmasına neden olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti. İlk etapta acil insani yardımlar için deprem bölgesine koşan FAO Türkiye, yardım çalışmalarının ikinci aşamasına geçti. Bu aşamada Türkiye'nin 'Verimli Hilali' olarak adlandırılan bölgedeki çiftçilerin yeniden tarımsal faaliyetlerine başlayabilmeleri ve üretebilmeleri için makina ekipman, gübre, yem gibi destekler sağlanıyor. Deprem,zaten varolan cinsiyet eşitsizliğini daha de derinleştirdi. Tarım gıda sektöründeki kadınların koşulları daha da zorlaştı. FAOTURN'ün 14'üncü sayısında depremin kadınları üzerindeki yükü nasıl daha da artırdıdığını anlattık.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Ankara büyükşehir belediyesi sınırları ierisinde kentsel tarım ve kırsal kesimin güçlendirilmesi
  Stratejik Program ve Eylem Planı
  2024
  Also available in:
  No results found.

  Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Kentsel Tarım ve Kırsal Alanların Güçlendirilmesi, Ankara'nın tarımsal kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma prensipleri ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini koruma sorumluluğu doğrultusunda en verimli şekilde kullanmayı hedeflemektedir. Plan kapsamında, 2020 yılında pandemi koşullarının birinci çeyreğinde ortaya çıkan küresel kriz, dünyadaki küreselleşme, iklim değişikliği, gıda arzı ve güvenliği, su ve enerji konuları ile yenilik ekonomilerinin öne çıkması beklenirken, Ankara için ülke için hayati öneme sahip sürdürülebilir, akıllı ve yenilikçi tarımsal politikalara odaklanılmıştır. Planlama süreci, tüm paydaşların önceliklerini dikkate alarak tamamen katılımcı bir şekilde geliştirilmiştir.Ankara'nın yerel potansiyelleri ışığında, Türkiye ve Ankara için benzersiz bir tarım ve kırsal kalkınma programı geliştirilmiştir. Proje kapsamında belirlenen hedeflerin ve önceliklerin ortak bir akıl ile gerçekleştirilmesi, Ankara'nın ulusal ekonomi ve ulusal rekabet gücüne katkısını artıracaktır.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.