Thumbnail Image

Ankara büyükşehir belediyesi sınırları ierisinde kentsel tarım ve kırsal kesimin güçlendirilmesi

Stratejik Program ve Eylem Planı

FAO, ABB ve DKM. 2024. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Kentsel Tarım ve Kırsal Kesimin Güçlendirilmesi Için. Ankara. Also available in:
No results found.

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMANIN SOSYO-EKONOMİK VE CİNSİYET YÖNLERİ ÜZERİNE KIRSAL ALANDAKİ KADINLARA KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEĞİ
  FAO-Türkiye Ortaklık Programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen bir proje
  2016
  Also available in:

  FAO-Türkiye Ortaklık Programı kapsamında 2014 yılında başlayan proje, Türkiye ve Azerbaycan’daki kurumların, tarımsal yayım ve kırsal danışmanlık hizmetleri personelinin kapasitelerini güçlendirerek kırsal alandaki kadınlar için olan hizmetleri iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir. Projenin nihai hedefi, kırsal alandaki kadınların sosyoekonomik entegrasyonunu teşvik etmek ve onların gelir getirici becerilerini güçlendirmeyi amaçlamıştır. Proje, cinsiyet-duyarlı tarımsal yayım ve kırsal danışmanlık hizmetlerin tasarlanıp sunulmasını geliştirerek bu hedefe katkıda bulunmuştur.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Kimseyi geride bırakma: Türkiye ve Orta Asya’da kırsal kesimde kadınların güçlendirilmesi ve daha fazla katılımının sağlanması 2022
  Proje, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan'daki kırsal kesimde yaşayan kadınların ekonomik durumlarını iyileştirmeleri, iş ve kooperatif kurmaları için bilgi ve beceriler kazanmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda onları bulundukları toplumlarda değişimin aktörleri olmaları için güçlendirecek. Proje, Türkiye, Tacikistan ve Özbekistan tarım bakanlıklarının bölgesel çalıştayların desteğiyle kadın erkek fırsat eşitliğine duyarlı tarım ve kırsal kalkınma politika ve programlarının uygulanmasına yönelik zorlukları, en iyi uygulamaları ve politika çözümlerini paylaşacağı bölgesel bir platform oluşturacak.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  Deprem müdahale ve İyileştirme Planı, 2023-2026 2023
  Also available in:

  Türkiye'yi Şubat 2023'te vuran depremler, tarım ve kırsal sektörler üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip oldu. Örneğin, depolar, ambalaj ve depolama tesisleri ve ekipmanlar gibi tarımsal altyapı ciddi şekilde zarar gördü; 13 284'e yakın hayvan barınağı yıkıldı ve yaklaşık 815 000 baş hayvan kaybedildi; balıkçılık etkilendi; ve pazarlar ve tedarik zincirleri kesintiye uğradı. Bu duruma yanıt olarak, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye Hükümeti ile birlikte üç yıllık bir Deprem Yanıtı ve İyileştirme Planı (ERRP) geliştirdi. Tahmini bütçesi 112 milyon ABD doları olan bu plan, etkilenen bölgelerde yaklaşık 700 000 kişiye ve 850'den fazla işletmeye doğrudan fayda sağlamayı hedeflemektedir. ERRP, tarım-gıda sistemlerinin tedarik ve değer zincirlerini yeniden sağlamayı (Sonuç 1); tarımsal işgücünü canlandırmayı (Sonuç 2); ve sürdürülebilir kalkınma için kırsal toplulukları güçlendirmeyi amaçlamaktadır (Sonuç 3). Bu bağlamda, ERRP, acil, kısa vadeli ve uzun vadeli müdahaleleri içeren kapsamlı bir plandır. Bu belge, ERRP'nin yol haritası olarak hizmet etmekte ve kaynakları harekete geçirme aracı olarak, ERRP'nin gerekçesini, beklenen etkisini, sonuçlarını ve çıktılarını ile birlikte finansman gereksinimlerini sunmaktadır.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.