Thumbnail Image

Aqrar Məşğulluğun Artırılması Layihəsi (AMAL)

UTF/AZE/013/AZE

Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Azərbaycanda fındıqçılıq sahəsində səmərəliliyin və dayanıqlılığın sürətləndirilməsi
  FAO Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı
  2022
  Also available in:

  “Azərbaycanda fındıqçılıq sahəsində səmərəliliyin və dayanıqlılığın sürətləndirilməsi - HAZER” layihəsi FAO-Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində 1 iyun 2020-ci il tarixindən etibarən BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birgə həyata keçirilir. Layihənin əsas məqsədi mexanikləşdirmə texnologiyalarından istifadə etməklə fındıq istehsalının effektivliyini artırmaq və aflatoksin maddəsinin mövcudluğu riskinin azaldılmasına xüsusi diqqət yetirməklə, istehsal edilmiş fındığın keyfiyyətini yüksəltmək üçün fermerlərə Qabaqcıl Kənd Təsərrüfatı Təcrübələrini (GAP) tətbiq etmək imkanı yaratmaqdır.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Azərbaycanda qoyunçuluq üzrə dəyər zəncirinin inkişafı – 2025-ci ilə baxış 2022
  Also available in:

  İribuynuzlu mal-qara və qoyunların yetişdirilməsi Azərbaycanda ən çox üstünlük verilən və məhsuldar heyvandarlıq növü olduğundan, qoyunçuluq sektoru böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qoyunçuluq sektoru əhəmiyyətli qida mənbəyi (ət və pendir) və kənd yerlərində yaşayış vasitəsidir. Hazırda sektorda tələb və təklifin dəyişməsi ilə əlaqədar narahatlıq doğuran vəziyyət yaranıb. Bu problemlərin həlli üçün direktiv orqanlar yarım-intensiv və intensiv kənd təsərrüfatı metodları əsasında kommersiya fermaları ilə müasir qoyunçuluq sektoruna keçməyi nəzərdə tuturlar. Bu baxımdan, dəyər zənciri üzrə bu tədqiqat “FAO-Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı” layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda qoyunçuluq sektorunun transformasiyası üzrə strateji baxış və fəaliyyət istiqamətlərinin təmin edilməsi üçün hazırlanaraq təqdim edilmişdir. Dəyərin zəncirinin tədqiqinin nəticələrinin təhlili Layihə çərçivəsində həyata keçiriləcək fəaliyyətin əsas sahələrini və hökumətin və çoxtərəfli qurumların inkişaf sahəsində digər təşəbbüslərini müəyyənləşdirməyə kömək edəcəkdir. Dəyər zəncirinə əsaslanan yanaşma çərçivəsində əsas subyektlər və onların funksiyaları istehsaldan son bazara qədər olan dəyər zəncirində, eləcə də onların arasındakı əlaqələr kontekstində nəzərdən keçirilir. Burada, həmçinin sektora aid olan siyasət, tənzimləmə və institusional mühit məsələləri də nəzərdən keçirilir.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Kənd təsərrüfatı və kənd yerlərində gender aspektlərinin qiymətləndirilməsi - Milli Gender Profili
  Azərbaycan Respublikası
  2022
  Also available in:

  Azərbaycan Respublikası üçün Ölkə üzrə Gender Qiymətləndirilməsi (ÖGQ) hesabatı FAO-nun və ölkənin gender perspektivini öz fəaliyyətlərinə daxil etməklə gender bərabərliyini təşviq etmək üzrə öhdəliklərinin bir hissəsi kimi hazırlanmışdır. ÖGQ hesabatında əsas diqqət gender, kənd təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişafının ortaq nöqtələrinə yönəldilmişdir. Qiymətləndirməyə, gender rolları və qadınlarla kişilər arasında məhsuldar resurslara, məlumat və informasiyaya çıxışla bağlı fərqlər nəzərə alınmaqla, kənd təsərrüfatının yaxşılaşdırılması və genderə həssas yanaşma əsasında kənd icmalarının inkişafına dair tövsiyələr daxildir. Ölkə üzrə Gender Qiymətləndirilməsinin işlənib hazırlanması və yekunlaşdırılması prosesinə nəzarət FAO-nun Azərbaycan Respublikasındakı Tərəfdaşlıq və Əlaqələndirmə Ofisi tərəfindən FAO-Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı (FATP) vasitəsilə maliyyələşdirilən və 2020-ci ildə start verilmiş Azərbaycanda “Qadınların iqtisadi güclərinin artırılması yolu ilə ərzaq təhlükəsizliyi və kənd yerlərində yaşayış imkanlarının yaxşılaşdırılması” layihəsi çərçivəsində yerinə yetirilmişdir.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.