Thumbnail Image

Küresel Toprak Laboratuvarı Ağı: Yeterlilik testi için toprak numunesi hazırlığına ilişkin temel yönergelerRelated items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Küresel Toprak Laboratuvarı Ağı
  Sürdürülebilir Toprak Yönetimi için uyumlu toprak laboratuvarı yöntemlerine ve güvenilir verilere yatırım yapar
  2021
  GLOSOLAN, toprak analiz yöntemlerini ve verilerini uyumlu hale getirmeyi amaçlayan küresel toprak laboratuvarı ağıdır. Bu ağ ile laboratuvarlar, ülkeler ve bölgeler arasında toprak analizi konusunda her türlü veri ve bilgi karşılaştırılabilir ve yorumlanabilir hale gelmektedir. Sürdürülebilir toprak yönetimi, gıda güvenliği, beslenme konularında “Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 2030 açısından kanıta dayalı kararların alınmasında kritik öneme sahiptir. Toprak verilerinin miktarı ve kalitesi temel olmakla birlikte, toprak bilgisinin de uyumlu olması ve etkiye sahip olması için küresel olarak tutarlı olması gerekmektedir. Küresel Toprak Ortaklığı'nın beşinci ayağı çerçevesinde 2017 yılında kurulan GLOSOLAN, farklı deneyim seviyelerine sahip toprak laboratuvarları arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı yoluyla ağ oluşturma ve kapasite geliştirmeyi kolaylaştırmaktadır.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Dünya Toprak Kaynaklari Referans Sistemi 2006
  Dünya Toprak Referens Sisteminin temelleri ilk olarak 1974 yılında FAO/UNESCO nun yayınladığı dünya toprak haritası için oluşturulan toprak sınflandırma lejantı ile başlamıştır. 1990 yılında geniş ölçekte toprak haritalamada kullanılmak üzere bu toprak lejantı revise edilmiştir. 1998 yılında Uluslarası Toprak Bilimi Derneği (IUSS) Dünya Toprak Kaynakları Reference Sistemini (WRB) resmi olarak sahiplenerek derneğin toprak korelasyon sistemi olarak kabul etmiştir. 2006 yılında ise son versiyonu FAO ve IUSS tarafından basılmıştır. 2007 yılında son guncellemesi yapılmıştır. Beraberinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında yürütülen Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinde (IPCC) reseferans toprak sınıflandırma sistemi olarak kabul görmüştür.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Pestisitlerin işlenmesi ve kullanımı sırasında uygulanacak kişisel korunma kuralları
  Pestisit Yönetimine İlişkin Uluslararası Uygulama İlkeleri
  2023
  Also available in:

  Bu kılavuzun amacı, Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) kullanımına özen gösterilerek etkili kişisel koruma yoluyla pestisitlere maruz kalmanın en aza indirilmesi ve böylece pestisit riskinin azaltılması konusunda rehberlik sağlamaktır. İlk olarak, kişisel korunma ve KKE'nin seçimi ve kullanımı hakkında teknik bilgiler verilmektedir. İkinci olarak, FAO/DSÖ tarafından hazırlanan Pestisit Yönetimine İlișkin Uluslararası Uygulama İlkeleri ile uyumlu olarak, politika konuları ele alınmakta olup ilaveten kişisel korumayı -özellikle yeterli kalitede ve uygun fiyatlı KKE'nin kullanımını ve mevcudiyetini iyileştirmek için önlemler önerilmektedir. Bunlar öncelikle pestisit yönetimi ve risk azaltmadan sorumlu yetkili kuruluşlara yöneliktir, ancak aynı zamanda pestisit endüstrisi, sivil toplum kuruluşları (STK) ve diğer ilgili kuruluşlar gibi kamu ve özel sektörler için de faydalı olacaktır. Bu kılavuz; sınırlı mevzuat, KKE konusunda yetersiz uyumluluk ve uygulamalar olan ve ayrıca KKE mevcudiyetinin de yetersiz kabul edildiği düşük ve orta gelirli ülkelerdeki paydaşları özel olarak hedef almaktadır. Bu kılavuz, FAO/ DSÖ Pestisit Yönetimi Ortak Toplantısı tarafından Pestisit Yönetimine İlișkin Uluslararası Uygulama İlkelerinde yer alan pestisit kullanıcılarının kişisel korunmasıyla ilgili konularda rehberlik sağlamak üzere geliştirilmiştir. Kılavuz, kişisel koruma ve KKE ile ilgili mevcut ulusal mevzuatı ve düzenlemeleri geliştirmeyi veya bu alanda hiçbir düzenlemenin bulunmadığı durumlarda rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır. Kılavuzun içeriği, pestisit yönetimine ilişkin FAO/ DSÖ ortak yaklaşımını yansıtmaktadır. Böylece hem tarımda her türlü pestisiti uygulayanların, hem de halk sağlığı kapsamında vektör kontrolü için insektisit uygulayıcılarının kişisel korunması ele alınmaktadır.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.