Thumbnail Image

Küresel Toprak Laboratuvarı Ağı

Sürdürülebilir Toprak Yönetimi için uyumlu toprak laboratuvarı yöntemlerine ve güvenilir verilere yatırım yapar
Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Küresel Toprak Laboratuvarı Ağı: Yeterlilik testi için toprak numunesi hazırlığına ilişkin temel yönergeler 2021
  Gıda güvenliği ve beslenme hedeflerine ulaşmada kritik olan kanita dayalı sürdürülebilir toprak yönetimi (SSM) ve sürdürülebilir kalkınma, Sürdürebilir Kalkınma Hedeflerine (Agenda 2030) ulasilmasinin temelinde yeralir. Toprak verilerinin miktarı ve kalitesi temel olmakla birlikte, toprak bilgilerinin de etki yaratabilmesi için uyumlu hale getirilmesi ve küresel olarak tutarlı olması gerekir. Küresel Toprak Laboratuvarı Ağı (GLOSOLAN - Global Soil Laboratory Network), Küresel Toprak Ortaklığının (Global Soil Partnership) beşinci ayağı çerçevesinde 2017 yılında kurulmuştur. GLOSOLAN, farklı uzmanlık seviyelerine sahip toprak laboratuvarları arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı yoluyla ağ oluşturma ve kapasite geliştirmeyi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Yeterlilik testi, belirli analizler için ayrı laboratuvarların performansını belirlediği ve laboratuvarların performansını izlemek amacıyla kullanılmaktadır ve GLOSOLAN uygulama programının önemli bir bileşenidir.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  FAO Türkiye Küresel Çevre Fonu Programı 2023
  Also available in:

  Küresel Çevre Fonu ve Türkiye Hükümeti tarafından finanse edilen FAO-GEF Türkiye Programı, orman, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması, agro-ekosistem yönetimi ve iklim dostu tarım, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, teknik kapasitelerin ve insan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda projeler yürütür. Bu broşür, FAO-Türkiye GEF Programı projelerinin ortak çabaları ve başarısı hakkında derinlemesine bilgi sağlar.
 • Thumbnail Image

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.