Thumbnail Image

Ulusal gıda güvenilirliği sistemlerinin ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi

Bölgede daha güvenilir gıda için iş birliği - GCP/RER/062/TUR
Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye’de gıda kaybı ve israfının azaltılması
  GCP/SEC/015/TUR
  2021
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen proje, gıda kaybını ve israfı azaltmak için Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'ın önlemler geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Proje özellikle yararlanıcı ülkeleri şu konularda destekleyecektir: • Gıda kaybı ve israfını azaltmak için ulusal cinsiyete duyarlı stratejik politika ve eylem planları geliştirmek; • Gıda kaybı ve israfı veri toplama sistemlerini kurmanın yanı sıra gıda kaybı ve israfını ölçmek ve izlemek; • Bilgi yönetimi ve kapasitelerini geliştirmek; ve • Tüketiciler dahil tüm sektörlerdeki aktörler arasında ulusal ve bölgesel düzeyde, kimseyi dışarıda bırakmadan gıda kaybı ve israfı (nedenleri, etkisi ve çözümleri) konusunda farkındalığı artırmak.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  FAO & Türkiye Ortaklığı: Gıda güvenliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için ortaklık 2023
  Also available in:

  FAO ve Türkiye'nin işbirliği, gıda güvenliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine adanmış iki Ortaklık Programı aracılığıyla gelişmeye devam ediyor. FAO - Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP II) ve FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı (FTFP), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bugüne kadar toplam 30 milyon ABD Doları tutarındaki güvence fonu katkılarıyla desteklenmektedir. Bu iki program, Orta Asya ve Kafkasya'daki ülkelerin tarım ve ormancılık alanlarındaki kapasitelerinin yanı sıra Afrika ve Balkanlar'daki ülkelerin kapasitelerinin güçlendirilmesine sadece finansman sağlayarak değil, aynı zamanda deneyim ve uzmanlık paylaşımı yoluyla da önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Bu yayın, FTPP II ve FTFP kapsamındaki projelerin ana hatlarını okuyucuya aktarmaktadır.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Orta Asya ve Kafkasya'da buğday pas hastalıkları yönetimi ve dayanıklılık ıslahına yönelik bölgesel işbirliğinin ve ulusal kapasitelerin güçlendirilmesi (CAC-Rust) 2021
  CAC-Rust projesi, Orta Asya ve Kafkasya'daki ülkelerin karşılaştığı buğday pası hastalıklarını ele almak için geliştirilmiştir. Proje, bölgesel işbirliğini kolaylaştıracak, izleme, ırk analizi ve entegre hastalık yönetimini iyileştirmek için ülkelerin ulusal kapasitelerini güçlendirecektir. Ayrıca hastalığa dirençli türlerin geliştirilmesini ve yayılmasını destekleyecektir. Projenin destekleyeceği temel faaliyet konuları şunlardır: • bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve bir ağ oluşturulması, ulusal teknik uzmanların eğitimi, • küresel pas izleme sistemini desteklemeye yönelik hastalık sürveyleri, ırk analizleri ve haritalama çalışmaları, • yaygın çeşitlerin dayanıklılık özelliklerinin karakterizasyonu, • dayanıklı çeşitler geliştirmek amacıyla ıslah programlarının desteklenmesi, • entegre hastalık yönetimi ve çiftçi eğitimi, • ulusal stratejilerin ve acil müdahele planlarının geliştirilmesi, ve • pas yönetimi alanında kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi. The primary beneficiaries of the project will be the national institutions and officers involved in research, extension, seed systems, and plant protection, as well as the farmers in the seven countries in Central Asia and the Caucasus. Neighbouring countries and surrounding regions would also benefit from the knowledge generated.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.