Thumbnail Image

Glavne šumske štetočine na vrstama drveća od privrednog značaja u jieAlso available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Glavne stetocine u bukovim sumama jugoistocne Evrope 2014
  Also available in:

  Zdravlje pojedinačnih bukovih stabala se uglavnom određuje na osnovu defolijacije, tj. relativnog gubitka listova u jednoj krošnji u poređenju sa poptuno olistalim, zdravim referentnim drvetom iz iste sastojine koje raste u istim uslovima. Defolijacija krošnje je neodređeni simptom oštećenja koji može da se poveže sa različitim štetnim faktorima. Svi oni mogu da postoje pojedinačno ili u sadejstvu. Obično je vrlo teško odrediti važnost pojedinačnih činilaca i njihov efekat na veličinu oštećenja. Upravo je zato obično nemoguće odvojiti uticaj klimatskih promena od drugih štetnih činilaca (insekata, patogena, zagađenja vazduha itd.) koji utiču na zdravlje šumskih ekosistema.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Glavne stetocine u hrastovim sumama jugoistocne Evrope
  GCP/KOS/005/FIN
  2014
  Also available in:

  Zdravlje pojedinačnih hrastovih stabala se uglavnom određuje na osnovu defolijacije, tj. relativnog gubitka listova u jednoj krošnji u poređenju sa poptuno olistalim zdravim referentnim drvetom iz iste sastojine koje raste u istim uslovima. Defolijacija krošnje je nedefinisani simptom oštećenja koji može da se poveže sa različitim štetnim faktorima. Svi oni mogu da postoje pojedinačno ili u sudejstvu. Obično je vrlo teško odrediti važnost pojedinačnih činilaca i njihov efekat na veličinu oštećenja.Upravo je zato obično nemoguće odvojiti uticaj klimatskih promena od drugih štetnih činilaca (insekata, patogena, zagađenja vazduha itd.) koji utiču na zdravlje šumskih ekosistema.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Glavne stetocine u borovim sumama jugoistocne Evrope 2014
  Also available in:

  Defolijacija krošnje je neodređeni simptom oštećenja koji može da se poveže sa različitim štetnim faktorima. Svi oni mogu da postoje pojedinačno ili u sudejstvu. Obično je vrlo teško odrediti važnost pojedinačnih činilaca i njihov efekat na veličinu oštećenja.Upravo je zato obično nemoguće odvojiti uticaj klimatskih promena od drugih štetnih činilaca (insekata, patogena, zagađenja vazduha itd.) koji utiču na zdravlje šumskih ekosistema.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.