Thumbnail Image

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Bölgesel Koordinasyon Merkezi (BSEC-CSFS)Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Gıda Güvenliği Bölgesel Koordinasyon Merkezi’nin (ECO-RCC) Güçlendirilmesinin Desteklenmesi 2021
  Also available in:

  1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında, 500 000 ABD Doları bütçeyle yürütülecek olan Proje, ECO-RCC’nin kapasitesinin, üye ülkelere sistemli ve faydalı şekilde destek sunabilecek ve üye ülkelere kendi gıda güvenliği ve beslenme politika ve programlarını iyileştirmelerine imkan sağlayacak tavsiye, rehberlik ve bilgiyi sağlayabilecek şekilde güçlendirilmesini amaçlıyor.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Akdeniz ve Karadeniz’de Küçük Ölçekli Balıkçılık için Bölgesel Eylem Planı 2023
  Akdeniz ve Karadeniz’de Küçük Ölçekli Balıkçılık için Bölgesel Eylem Planı (KÖB-BEP), sektörün uzun vadeli çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğine yönelik on yıllık bir yol haritası belirleyen tarihi bir siyasi taahhüttür. Akdeniz ve Karadeniz ülkeleri ile Avrupa Birliği’nin üst düzey temsilcileri tarafından Eylül 2018’de bir Bakanlar Beyannamesi olarak imzalanan belge, bölgedeki küçük ölçekli balıkçılığa sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için 2018-2028 yılları arasında ihtiyaç duyulan belirli ilkeleri, hedefleri ve oldukça önemli olan somut eylemleri ortaya koymaktadır. Bu kitapçık, KÖB-BEP’in amaçlarını özetlemekte ve oluşumuna giden sürece genel bir bakış sunmaktadır. Ayrıca, bölgenin küçük ölçekli balıkçılık sektörünün mevcut durumu hakkında bilgiler içerir ve plana neden acilen ihtiyaç duyulduğunu açıklar.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  Deprem müdahale ve İyileştirme Planı, 2023-2026 2023
  Also available in:

  Türkiye'yi Şubat 2023'te vuran depremler, tarım ve kırsal sektörler üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip oldu. Örneğin, depolar, ambalaj ve depolama tesisleri ve ekipmanlar gibi tarımsal altyapı ciddi şekilde zarar gördü; 13 284'e yakın hayvan barınağı yıkıldı ve yaklaşık 815 000 baş hayvan kaybedildi; balıkçılık etkilendi; ve pazarlar ve tedarik zincirleri kesintiye uğradı. Bu duruma yanıt olarak, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye Hükümeti ile birlikte üç yıllık bir Deprem Yanıtı ve İyileştirme Planı (ERRP) geliştirdi. Tahmini bütçesi 112 milyon ABD doları olan bu plan, etkilenen bölgelerde yaklaşık 700 000 kişiye ve 850'den fazla işletmeye doğrudan fayda sağlamayı hedeflemektedir. ERRP, tarım-gıda sistemlerinin tedarik ve değer zincirlerini yeniden sağlamayı (Sonuç 1); tarımsal işgücünü canlandırmayı (Sonuç 2); ve sürdürülebilir kalkınma için kırsal toplulukları güçlendirmeyi amaçlamaktadır (Sonuç 3). Bu bağlamda, ERRP, acil, kısa vadeli ve uzun vadeli müdahaleleri içeren kapsamlı bir plandır. Bu belge, ERRP'nin yol haritası olarak hizmet etmekte ve kaynakları harekete geçirme aracı olarak, ERRP'nin gerekçesini, beklenen etkisini, sonuçlarını ve çıktılarını ile birlikte finansman gereksinimlerini sunmaktadır.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.