Thumbnail Image

Akdeniz ve Karadeniz’de Küçük Ölçekli Balıkçılık için Bölgesel Eylem Planı

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Gıda Güvenliği ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Bağlamında Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılık için Gönüllü Kılavuz İlkeleri 2023
  Gıda Güvenliği ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Bağlamında Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılığı Güvenceye Almak için bu Gönüllü Kılavuzlar, 1995 FAO Sorumlu Balıkçılık Davranış İlkelerinin (Kurallar) tamamlayıcısı olarak geliştirilmiştir. Kılavuzlar, FAO Sorumlu Balıkçılık Davranış İlkelerinin genel hükümlerini desteklemek üzere küçük ölçekli balıkçılıkla ilgili tamamlayıcı rehberlik sağlamak üzere geliştirilmiştir. Buna göre, Kılavuz İlkeleri, küçük ölçekli balıkçılığın zaten önemli olan rolünün görünürlüğünü, tanınmasını ve geliştirilmesini desteklemeyi ve açlık ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik küresel ve ulusal çabalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kılavuz İlkeler, küçük ölçekli balıkçılara ve balık işçilerine ve ilgili faaliyetlere vurgu yaparak ve savunmasız ve marjinalleştirilmiş insanları da dahil ederek, insan haklarına dayalı bir yaklaşımı teşvik ederek, sorumlu balıkçılığı ve mevcut ve gelecek nesillerin yararına sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemektedir.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Karadeniz’in Mahmuzlu Camgöz Köpekbalıkları
  Yüksek düzeyde tehdit altındaki bölgesel popoulasyonu eski haline getirmek için acil eylemimize katılın
  2023
  GFCM, Karadeniz bölgesinin balıkçılığını yönetmektedir. 22 üye ülke ve Avrupa Birliği’nden oluşan kuruluşun ana hedefi Akdeniz ve Karadeniz’deki denizel canlı kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve balıkçılık mesleğini korumaktır. 2016 yılında komisyon, Karadeniz balıkçılığının sürdürülebilir yönetimi için bilimsel ve teknik destek sağlamak için BlackSea4Fish projesini başlattı. Mahmuzlu camgöz köpekbalığı bilinçlendirme kampanyası, Romanya’dan Ulusal Deniz Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (NIMRD) ve Ulusal Balıkçılık ve Su Ürünleri Ajansı (NAFA), Türkiye’den Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM), Gürcistan’dan Ulusal Çevre Ajansı (NEA) ve Çevre ve Tabii Kaynakları Koruma Bakanlığı ve Bulgaristan’dan Balıkçılık ve Su Ürünleri Yürütme Ajansı (EAFA) ile işbirliği içinde GFCM Karadeniz Teknik Birimi’nin (BSU) kordinasyonunda yürütülmektedir.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Karadeniz’de yunuslardan arındırılmış kalkan balıkçılığı çalışmalarına katılın
  Karadeniz’de kalkan balıkçılığında yunusların tesadüfi avlanmasını değerlendirmek ve azaltmaya yönelik önlemleri test etmek için pilot projemiz olan CetaByM’de yer alın
  2023
  Komisyon, Karadeniz bölgesinin balıkçılığını yönetmektedir. 22 üye ülke ve Avrupa Birliği’nden oluşan kuruluşun ana hedefi Akdeniz ve Karadeniz’deki denizel canlı kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve balıkçılık mesleğini korumaktır. 2016 yılında komisyon, Karadeniz balıkçılığının sürdürülebilir yönetimi için bilimsel ve teknik destek sağlamak için BlackSea4Fish projesini başlattı. Karadeniz kalkan balıkçılığında yunusların hedef dışı avlanmasını değerlendirmeyi ve azaltıcı önlemleri test etmeyi amaçlayan pilot proje CetaByM, temel amacı özellikle bu canlılar hakkındaki mevcut bilgileri geliştirerek yunuslara yönelik tehditleri azaltmak olan Karadeniz, Akdeniz ve Bitişik Atlantik Bölgesi Yunuslarının Korunması Anlaşması (ACCOBAMS) ile ortaklaşa yürütülmektedir.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.