Thumbnail Image

Procedura e Mos-kundërshtimit për Projektet e Fondit të Gjelbër Klimatik në Republikën e Maqedonisë së Veriut - Informator


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Politika e Fondit të Gjelbër Klimatik lidhur me çështjet gjinore, ekologjike dhe shoqërore 2019
  Also available in:

  Fondi i Gjelbër Klimatik (GCF) përpiqet të krijojë dhe promovojë zhvendosje të paradigmës drejt një zhvillimi klimatik të qëndrueshëm dhe me emetime të ulëta, duke pasur parasysh nevojat e vendeve në zhvillim që janë në veçanti të ndjeshme ndaj ndikimeve të ndryshimeve klimatike. Me zbatim të mandatit që ka, GCF në mënyrë efektive dhe të paanshme do menaxhojë me rreziqet dhe ndikimet ndaj mjedisit dhe shoqërisë, dhe do rrisë rezultatet e të gjitha aktiviteteve të financuara nga GCF, duke siguruar njëkohësisht edhe pjesëmarrje të barabartë të grave, të rinjve, popullatës indigjene dhe grupeve të tjera të pakicave dhe grupeve të cënueshme. Kjo broshurw informative është përpiluar bashkërisht nga Kabineti i Zëvendës Kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për çështjet ekonomike, në rolin e Organit Kombëtar të Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik dhe FAO, në kuadrin e projektit “Mbështetja e menaxhimit të një mekanizmi kombëtar efektiv koordinues për Fondin e Gjelbër Klimatik”. Ajo ka për qëllim t’i informojë palët e interesuara kryesore kombëtare (institucionet kombëtare, agjencitë qeveritare, sektorin privat, shoqërinë civile, komunitetin akademik, organizatat ndërkombëtare) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për Politikën e Fondit të Gjelbër Klimatik mbi çështjet gjinore, si dhe mbi Garancat Ekologjike dhe Shoqërore (GESh) si grupe të standardeve të GCF që duhet të zbatohen gjatë procesit të angazhimit të palëve me interes në nivel kombëtar dhe hartimit të projekteve për financim nga Fondi i Gjelbër Klimatik.
 • Thumbnail Image
  Newsletter
  Maqedonia e Veriut dhe Fondi i Gjelbër Klimatik Buletini i Projektit - Qërshor 2019 – Botimi #2 2019
  Also available in:

  Ky Buletin është përpiluar bashkërisht nga Kabineti i Zëvendës Kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për çështjet ekonomike, në rolin e Organit Kombëtar të Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik dhe FAO, në kuadrin e projektit “Mbështetja e menaxhimit të një mekanizmi kombëtar efektiv koordinues për Fondin e Gjelbër Klimatik”. Ai ka për qëllim t’i informojë palët e interesuara kryesore kombëtare (institucionet kombëtare, agjencitë qeveritare, sektorin privat, shoqërinë civile, komunitetin akademik, organizatat ndërkombëtare) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për ngjarjet aktuale në zbatimin e projektit dhe për aktivitetet e fundit në lidhje me Fondin e Gjelbër Klimatik (GCF) në nivelin kombëtar, konform prioriteteve kombëtare dhe nismave tjera në zhvillim e sipër që kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike. Buletini informon për risitë në lidhje me prioritetet, procedurat, burimet, konsultimet, lajmet dhe ngjarjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilat kanë të bëjnë me Fondin e Gjelbër Klimatik (GCF).
 • Thumbnail Image
  Newsletter
  Maqedonia e Veriut dhe Fondi i Gjelbër Klimatik Buletini i Projektit - Maj 2019, Botimi # 1 2019
  Also available in:

  Ky Buletin është përpiluar bashkërisht nga Kabineti i Zëvendës Kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për çështjet ekonomike, në rolin e Organit Kombëtar të Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik dhe FAO, në kuadrin e projektit “Mbështetja e menaxhimit të një mekanizmi kombëtar efektiv koordinues për Fondin e Gjelbër Klimatik”. Ai ka për qëllim t’i informojë palët e interesuara kryesore kombëtare (institucionet kombëtare, agjencitë qeveritare, sektorin privat, shoqërinë civile, komunitetin akademik, organizatat ndërkombëtare) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për ngjarjet aktuale në zbatimin e projektit dhe për aktivitetet e fundit në lidhje me Fondin e Gjelbër Klimatik (GCF) në nivelin kombëtar, konform prioriteteve kombëtare dhe nismave tjera në zhvillim e sipër që kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike. Buletini informon për risitë në lidhje me prioritetet, procedurat, burimet, konsultimet, lajmet dhe ngjarjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilat kanë të bëjnë me Fondin e Gjelbër Klimatik (GCF).

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.