Thumbnail Image

Sağlıklı hayvanlar, mutlu çiftçiler!

Çiftçilerin hayvanları ve insanları sağlıklı ve antimikrobiyalleri çalışır kılmaları için yapması gereken en önemli on eylem

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD)
  Veteriner hekimler için saha el kitabı
  2017
  Sığırların Nodüler Ekzantemi (Lumpy Skin Disease, LSD), sığırların viral bir hastalığı olup, geçim kaynağının önemli bir bölümü büyükbaş hayvanlara bağlı olan kırsal kesimlerde ağır etkilere neden olmaktadır. Hastalık, süt verimini düşürmekte ve boğalarda kısırlık ile dişilerde fertilite sorunlarına yol açabilmektedir. Ayrıca, deriye zarar vermekte ve ikincil bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle ölüme neden olmaktadır. Uzun zamandır Sahra altı Afrika ile sınırlı olsa da, yavaş yavaş Ortadoğu ve Türkiye gibi yeni bölgelere yayılmış ve 2015'ten bu yana da Balkan ülkelerinin çoğunda, Kafkaslarda ve Rusya Federasyonunda yayılmaya devam eden hastalığın, yakın zamanda etkilenmemiş diğer ülkelere de yayılma riski çok yüksektir. Veteriner hekimler, büyükbaş hayvan yetiştiricileri ve değer zincirindeki diğer tüm kişiler de hastalıkla ilk defa karşılaşmakta olup, LSD’nin klinik görünümüne, bulaşma yollarına ve mevcut önleme ve kontrol seçeneklerine henüz aşina değildir. Bu el kitabı, veteriner profesyonel ve paraprofesyonellere bir LSD mihrakının hızlı bir şekilde teşhisi ve hastalığa hızlı yanıt için ihtiyaçları olan bilgiyi sağlayarak bu boşlukların doldurulmasını amaçlamaktadır. Büyükbaş hayvan yetiştiricileri de bu kitaptan faydalanacaktır.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  Dudu'nun elma bahçesi 2021
  Also available in:

  Konvansiyonel tarımsal üretimde, bitki hastalıklarıyla ve zararlı böceklerle mücadelede en sık uygulanan yöntem, pestisit kullanımıdır. Ancak toksik etkisi olan pestisitlerin yaygın, yoğun ve yanlış kullanımı, ekosistemin dengesinin bozulmasına, suların ve toprağın kirlenmesine ve toprağın verimsizleşmesine neden olur. Pestisitlerin; hedef dışı organizmalar, tarımsal üretim için çok önemli olan yararlı canlılar ve pestisit uygulanmış ürünleri tüketen hayvanlar üzerinde de birçok olumsuz etkisi vardır. Hem üreticiler hem de tüketiciler açısından akut ve kronik sağlık problemlerine sebep olduğu da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. FAO istatistiklerine göre 1990’larda kullanılan pestisit miktarı ile 2010’larda kullanılan pestisit miktarı kıyaslandığında, pestisit kullanımının %50’den fazla arttığı görülmüştür. Oysa pestisit kullanımı olmadan veya pestisit kullanımını en az düzeye indirerek üretim yapmak mümkün. Entegre Zararlı Mücadelesi, organik tarım ve agroekolojik üretim gibi yaklaşımlarla doğa dostu tarımsal üretim yapılabilir. Örneğin, elmalarını kurtçuklardan korumak isteyen Dudu her defasında daha da fazla pestisit kullanıyor! Pestisit kullanımını artırdıkça kurtçukların dayanıklılığı artıyor ve bahçesi yok olmaya yüz tutuyor! Oysa kurtçukların çoğalmasını feromonlar engelleyebiliyor! Feromanlar sayesinde elmalar zarar görmüyor! Böylelikle kurtçuklardan kurtulmaya çalışırken doğaya ve insan sağlığına verilen zarar ortadan kalkıyor.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Tek Sağlık Ortak Eylem Planı, 2022-2026
  Insan, hayvan, bitki ve çevre sağliği için birlikte çalismak
  2023
  Üçlünün 27 nci Yıllık Yürütme Toplantısının ardından, Mart 2021'deki 130 uncu oturumunda FAO Program Komitesi; Üçlü (FAO/WHO/WOAH) ve diğerlerinden, gelecekteki zoonotik pandemileri, Tek Sağlık yaklaşımıyla önlemek amacıyla bir strateji ve eylem planı geliştirilmesi için ortak bir çalışma yapmalarını talep etti. Tek Sağlık Ortak Eylem Planı (OH JPA), üyelerinin Tek Sağlık kapasitelerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla Dörtlü Birliğin dört kuruluşuna Tek Sağlık üzerinde birlikte çalışmaları için rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Plan, bir eylem çerçevesi sağlamakla birlikte; ülkelerin insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı tehditlerini yönetmede Tek Sağlık'ı ilerletmelerini ve ölçeklendirmelerini sağlamak için dört kuruluşun birlikte sunabileceği bir dizi faaliyet önermektedir. Çerçeve; insan-hayvan-bitki-çevre arayüzünde sağlık endişelerini ele almaktan sorumlu tüm sektörlerde işbirliğini, iletişimi, savunuculuğu ve koordinasyonu eşit şekilde güçlendirmek için Tek Sağlık yaklaşımını kullanmaktadır.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.