Thumbnail Image

စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းများ

ပဲတီစိမ်းသီးနှံ (Vigna radiata [L.] Wilczek)

FAO. 2024. ပဲတီစိမ်းသီးနှံ (Vigna radiata [L.] Wilczek) – စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းများ။ Nay Pyi Taw. 


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းများ
  မြေပဲသီးနှံ (Arachis hypogaea L.)
  2024
  Also available in:

  မြေပဲသည် အရေးကြီးဆီထွက်သီးနှံတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဇုံဒေသ၊ အတွင်းရှိ တောင်သူအများစု၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် စိုက်ပျိုးသော အဓိကစားသုံးသီးနှံ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်ဆန်းသစ်သော သီးနှံထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာ များနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ (GAP) ကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် သီးနှံထုတ်လုပ်နိုင် စွမ်းအား မြင့်မားခြင်း၊ သီးနှံအရည်အသွေးနှင့် စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရရှိရေးတို့မှာ လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ GAP စိုက်ပျိုးနည်း စနစ်အများစုသည် သဘာဝအတိုင်းတည်ရှိသည့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆက်နွယ်သောဂေဟဗေဒစနစ်နှင့် ဘိုးဘွား အစဉ်အဆက် လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည့် တောင်သူများ၏ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့် အလေ့အကျင့်များ၊ အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ အသုံးပြုခြင်းအပါအဝင် IPM နှင့် ရာသီဥတု ဒဏ်ခံနိုင်သော သီးနှံမျိုးကွဲများ အသုံးပြုမှု၊ မိရိုးဖလာ သီးလှည့်စနစ်များကို အခြေခံသောကြောင့် အရင်းအနှီးချို့တဲ့သော လုပ်ကွက်ငယ် တောင်သူများ အနေဖြင့် ရရှိနိုင်သမျှ လယ်ယာအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု၍ GAP စံနှုန်းများကိုလွယ်ကူစွာ လိုက်နာ ကျင့်သုံး နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုကင်းသည့် မျိုးစေ့နှင့် ဓာတ်မြေ ဩဇာကဲ့သို့သော စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများကို ရွေးချယ်၍ စနစ်တကျမှန်ကန်စွာ အသုံးပြုပါက အကန့်အသတ်ရှိသော လယ်ယာအရင်းအမြစ်များကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အစားအစာ အရည်အသွေး၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှု ကြီးထွားလာမှုအပေါ် စားသုံးသူ များ၏ သတိပြုမှုမြင့်တက်လာသည့် ခေတ်တွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရင်းအမြစ်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းများ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဘေးကင်းပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအစားအစာများ ထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်လာပြီ ဖြစ်ပါသည်။ တောင်သူအစုအဖွဲ့ များ ထိရောက်စွာ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် မြေပဲစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ အစုအဖွဲ့များ အားကောင်းလာ စေရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် စီမံကိန်း အထောက်အပံ့ဖြင့် စျေးကွက်ရရှိရေး ပံ့ပိုး ကူညီမှုများသည် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား ရေရှည်တည်တံ့စေရေးနှင့် တောင်သူဝင်ငွေ တိုးတက်ရေး တို့အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ FAO-GAFSP-CFAVC အစီအစဉ်ဖြင့် မြေပဲအပါအဝင် စီမံကိန်းသီးနှံများအတွက် GAP နည်းပညာ ပြန့်ပွားရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြန်မာနှင့် အာဆီယံ GAP စံနှုန်းများကို အခြေခံ၍သီးနှံမရိတ်သိမ်းမီနှင့် ရိတ်သိမ်းပြီး နောက်ပိုင်း စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု အလေ့အကျင့်နှင့် နည်းစနစ်များ အပါအဝင် လက်ရှိ GAP စံနှုန်းများကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ယခု မြေပဲ GAP တွင် အစားအစာ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ သီးနှံများ၏ အရည် အသွေးနှင့် လုပ်သားများ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် လူမှုဘဝ သာယာရေး ကဏ္ဍများ ပါဝင်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများအား လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အစားအစာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် သီးနှံအရည်အသွေး ကောင်းမွန်ရေးအပြင် စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ဂေဟစနစ်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက်ပါ အထောက်အကူဖြစ်စေမည် ဖြစ်ပါ သည်။ မြန်မာ GAP Guideline နှင့် ASEAN GAP တို့ကို သေချာစွာ လေ့လာသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ လယ်သမားများ၏ အသိပညာ၊ သွင်းအားစုရယူသုံးစွဲနိုင်မှုနှင့် သွင်းအားစုများကို ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်မှုဆိုင်ရာ လက်ရှိကွာဟ ချက်များ၊ စိုက်ခင်းနှင့်စျေးကွက်တွင် GAP သီးနှံများ၏ အရည် အသွေးမြှင့်တင်ရေး ပညာပေးလုပ်ငန်းများ၊ လက်ရှိ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုများအပေါ် လေ့လာ ဆန်းစစ်မှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ FAO မှ ပညာရှင်များအပါအဝင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ လက်တွေ့ကျသော အကြံပြုချက်များကို အခြေခံအချက် အလက်များအဖြစ်စုစည်းပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ရည်ရွယ်ပြုစုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများအား ကွင်းဆင်းပညာပေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်စဉ် ကာလအတွင်း တောင်သူခေါင်းဆောင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များ၊ တန်ဖိုးကွင်းဆက် လုပ်ငန်းတစ်လျောက် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများကို အတူတကွ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း၍ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုပုံစံဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုဖေါ်ပြထား သည့် မြေပဲသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများတွင် ထောက်ခံအကြံပြုချက် တစ်ခုချင်းစီ အလိုက် တောင်သူများ လွယ်လင့်တကူလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အဓိကကျသောနည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက် များ ပါဝင်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ လိုက်နာကျင့်သုံးမှု တိုးမြှင့်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်စဉ်ကာလအတွင်း ထုတ်လုပ်သူတောင်သူ လယ်သမားများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပညာပေးလုပ်ငန်းများအပေါ် အားဖြည့်ပေးနိုင်ရေး တို့အတွက် ကွင်းသရုပ်ပြကွက်များ စနစ်တကျပြုလုပ်ပညာပေးခြင်း၊ စျေးကွက်၊ သွင်းအားစုရောင်းချသူများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများအား အလေးထားဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကွင်းသရုပ်ပြပွဲများ၊ လယ်သမား ကွင်းသင်တန်းကျောင်းများ၊ သင်တန်းနှင့် ရိတ်သိမ်းပွဲများ၊ ကွင်းလေ့လာရေး ခရီးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာများ (ICT နည်းပညာများ) ကိုလည်း အားဖြည့် သုံးစွဲရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး ပညာပေး ဝန်ထမ်းများနှင့် GAP လိုက်နာကျင့်သုံးသော တောင်သူလယ်သမားများအတွက် အထောက် အကူဖြစ်စေမည့် သီးနှံအလိုက် IPM လက်စွဲစာအုပ်များနှင့် FFS သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိုလည်း ပူးတွဲ ဖော်ပြထားပါသည်။
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းများ
  ကုလားပဲသီးနှံ (Cicer arietinum L.)
  2024
  Also available in:

  ကုလားပဲသီးနှံ (Cicer arietinum L) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ အပူပိုင်းဇုန်ဒေသတွင် စိုက်ပျိုးသော ပဲမျိုးစုံ သီးနှံများအနက် ဒေသတွင်းရိက္ခာဖူလုံရေး၊ အာဟာရပြည့်၀ရေးနှင့် တောင်သူများ၏ ဝင်ငွေရရှိရေးအတွက် အရေးပါသောသီနှံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တောင်အာရှဒေသအတွင်း ကုလားပဲစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ရေးတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံပြီးလျှင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒုတိယနေရာ၌ ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး သုတေသနဦးစီးဌာနနှင့် (ICRISAT) တို့ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး အထွက်ကောင်းကုလားပဲမျိုးများ ထုတ်လုပ် နိုင်ခြင်းကြောင့် ကုလားပဲထုတ်လုပ်မှု (၈)ဆထိ တိုးမြင့်ခဲ့ပါသည်။ တန်ဘိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်နှင့် တန်ဘိုးကွင်းဆက်လုပ်ငန်းများ မြှင့်တင်ခြင်းအပါအဝင် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့် ကောင်းများကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် ကုလားပဲထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပြည်ပတင်ပို့မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆက်နွယ်သော သဘာဝ ဂေဟဗေဒစနစ်နှင့် ဘိုးဘွား အစဉ်အဆက် လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများပေါ်အခြေခံသော အဆိုပါအလေ့အကျင့်ကောင်းများသည် အရင်းအနှီး ချို့တဲ့သော လုပ်ကွက်ငယ် တောင်သူများအနေဖြင့် အလွယ်တကူ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများကိုရွေးချယ်၍ စနစ်တကျမှန်ကန်စွာ အသုံးပြုခြင်း ဖြင့် အကန့်အသတ်ရှိသော လယ်ယာအရင်းအမြစ်များကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး စားသုံးသူ၏ လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းသည့် အစားအစာများ ထုတ်လုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကုလားပဲစိုက်ပျိုးသူ တောင်သူအစုအဖွဲ့များ အားကောင်းလာစေရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးနှင့် စီမံကိန်းအထောက်အပံ့ဖြင့် စျေးကွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု ပံ့ပိုးကူညီမှုများသည် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့် သယံဇာတစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများ ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီး ပါသည်။ FAO-GAFSP-CFAVC အစီအစဉ်ဖြင့် သီးနှံ (၅)မျိုး (နှမ်း၊ မြေပဲ၊ ပဲတီစိမ်း ၊ ကုလားပဲ နှင့် စပါး) အတွက် GAP နည်းပညာ ပြန့်ပွား ရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် မြန်မာနှင့် အာဆီယံ GAP စံနှုန်းများကို အခြေခံ၍ လက်ရှိ GAP စံနှုန်းများကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုကုလားပဲ GAP တွင် အစားအစာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ သီးနှံများ၏အရည်အသွေးနှင့် လုပ်သားများ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ လူမှုဘဝသာယာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍများ ပါဝင်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းများအား လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အစားအစာဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး၊ သီးနှံအရည်အသွေး ကောင်းမွန်ရေးနှင့် စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ဂေဟစနစ်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး တို့အတွက်များစွာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုကုလားပဲသီနှံ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများအား GAP သီးနှံလက်ရှိ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ကွင်းဆင်းလေ့လာဆန်းစစ်မှုများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျောက်ပါဝင် ပတ်သက်သူ များနှင့် ဆွေးနွေးမှုများ၊ လက်တွေ့ကျသောအကြံပြုချက်များအား ခိုင်မာသော အခြေခံအချက် အလက်များ အဖြစ်စုစည်းပြီး အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးရည်ရွယ်၍ ပြုစုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ GAP နည်းပညာ ပြန့်ပွားရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် စိုက်ပျိုးသူတောင်သူများ၊ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် တန်ဘိုးကွင်းဆက် လုပ်ငန်းတစ်လျောက် ပါဝင်သူများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများ ပါဝင်ပါသည်။ ယခုဖေါ်ပြထားသည့် ကုလားပဲသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများတွင် အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသည့် ကုလားပဲသီးနှံစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် မရိတ်သိမ်းမီ နှင့် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာများ၊ တောင်သူများလွယ်လင့်တကူ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အဓိကကျသောနည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက် များ ပါဝင်ပါသည်။ တောင်သူအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နည်းပညာအကူအညီပေးခြင်းနှင့် စျေးကွက်ချိ တ်ဆက် ဆောင်ရွက် မှုများမှာ နည်းပညာပြန့်ပွားရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် အရေးကြီးလုပ်ငန်းများ အဖြစ် ပါဝင်နေပါသည်။ ပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကွင်းသရုပ်ပြကွက်များ၊ လယ်သမားကွင်း သင်တန်းကျောင်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာနည်းပညာများ (ICT နည်းပညာများ) ကိုလည်း အားဖြည့် သုံးစွဲရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ GAP နည်းစနစ် လိုက်နာ ကျင့်သုံးသော တောင်သူလယ်သမား များအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် သီးနှံအလိုက် ဘက်စုံသီးနှံစီမံခန့်ခွဲရေး (IPM) လက်စွဲ စာအုပ်များနှင့် FFS သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိုလည်း ပူးတွဲဖော်ပြထားပါသည်။
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ
  နှမ်းသီးနှံ
  2023
  Also available in:

  စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းများ လိုက်နာကျင့်သုံးမှု တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ထိရောက် သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရေး ဦးတည်သည့် ကွင်းအခြေပြု လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တောင်သူခေါင်းဆောင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ တန်ဖိုးကွင်းဆက် လုပ်ငန်းတစ်လျှောက် ပါဝင်ပတ်သက် သူများ အားလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းများကို အတူတစ်ကွ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ယခုဖေါ်ပြထားသည့် နှမ်းသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများတွင် ထောက်ခံအကြံပြုချက် တစ်ခုချင်းအလိုက် တောင်သူများ လွယ်လင့်တကူ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အဓိကကျသော နည်းပညာ ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းများ လိုက်နာကျင့်သုံးမှု တိုးမြှင့်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကွင်းသရုပ်ပြကွက်များ စနစ်တကျ ပြုလုပ်ပညာပေးခြင်း၊ စျေးကွက်၊ သွင်းအားစု ရောင်းချသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သူတောင်သူ လယ်သမား များ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပညာပေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကထား၍ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းများ လိုက်နာကျင့်သုံးမှု တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် လယ်သမားကွင်းသင်တန်းကျောင်းများ (FFS) ၊ IPM သင်တန်းများ၊ ကွင်းလေ့လာရေးခရီးများ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာများ (ICT) ကိုလည်း အားဖြည့် သုံးစွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးပညာပေး ဝန်ထမ်းများ၊ GAP နည်းစနစ် လိုက်နာကျင့်သုံးသော တောင်သူ လယ်သမားများနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ အားလုံးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့် သီးနှံအလိုက် IPM လက်စွဲစာအုပ်များနှင့် FFS သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိုလည်း ပူးတွဲဖာ်ပြထားပါသည်။

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.