Thumbnail Image

BAŞVURU ŞARTLARI - Küresel Toprak Laboratuvarı Ağındaki Laboratuvarlar
Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Küresel Toprak Laboratuvarı Ağı: Yeterlilik testi için toprak numunesi hazırlığına ilişkin temel yönergeler 2021
  Gıda güvenliği ve beslenme hedeflerine ulaşmada kritik olan kanita dayalı sürdürülebilir toprak yönetimi (SSM) ve sürdürülebilir kalkınma, Sürdürebilir Kalkınma Hedeflerine (Agenda 2030) ulasilmasinin temelinde yeralir. Toprak verilerinin miktarı ve kalitesi temel olmakla birlikte, toprak bilgilerinin de etki yaratabilmesi için uyumlu hale getirilmesi ve küresel olarak tutarlı olması gerekir. Küresel Toprak Laboratuvarı Ağı (GLOSOLAN - Global Soil Laboratory Network), Küresel Toprak Ortaklığının (Global Soil Partnership) beşinci ayağı çerçevesinde 2017 yılında kurulmuştur. GLOSOLAN, farklı uzmanlık seviyelerine sahip toprak laboratuvarları arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı yoluyla ağ oluşturma ve kapasite geliştirmeyi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Yeterlilik testi, belirli analizler için ayrı laboratuvarların performansını belirlediği ve laboratuvarların performansını izlemek amacıyla kullanılmaktadır ve GLOSOLAN uygulama programının önemli bir bileşenidir.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Küresel Toprak Laboratuvarı Ağı
  Sürdürülebilir Toprak Yönetimi için uyumlu toprak laboratuvarı yöntemlerine ve güvenilir verilere yatırım yapar
  2021
  GLOSOLAN, toprak analiz yöntemlerini ve verilerini uyumlu hale getirmeyi amaçlayan küresel toprak laboratuvarı ağıdır. Bu ağ ile laboratuvarlar, ülkeler ve bölgeler arasında toprak analizi konusunda her türlü veri ve bilgi karşılaştırılabilir ve yorumlanabilir hale gelmektedir. Sürdürülebilir toprak yönetimi, gıda güvenliği, beslenme konularında “Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 2030 açısından kanıta dayalı kararların alınmasında kritik öneme sahiptir. Toprak verilerinin miktarı ve kalitesi temel olmakla birlikte, toprak bilgisinin de uyumlu olması ve etkiye sahip olması için küresel olarak tutarlı olması gerekmektedir. Küresel Toprak Ortaklığı'nın beşinci ayağı çerçevesinde 2017 yılında kurulan GLOSOLAN, farklı deneyim seviyelerine sahip toprak laboratuvarları arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı yoluyla ağ oluşturma ve kapasite geliştirmeyi kolaylaştırmaktadır.
 • Thumbnail Image

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.