Thumbnail Image

Kimseyi geride bırakma: Türkiye ve Orta Asya’da kırsal kesimde kadınların güçlendirilmesi ve daha fazla katılımının sağlanmasıRelated items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye’de gıda kaybı ve israfının azaltılması
  GCP/SEC/015/TUR
  2021
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen proje, gıda kaybını ve israfı azaltmak için Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'ın önlemler geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Proje özellikle yararlanıcı ülkeleri şu konularda destekleyecektir: • Gıda kaybı ve israfını azaltmak için ulusal cinsiyete duyarlı stratejik politika ve eylem planları geliştirmek; • Gıda kaybı ve israfı veri toplama sistemlerini kurmanın yanı sıra gıda kaybı ve israfını ölçmek ve izlemek; • Bilgi yönetimi ve kapasitelerini geliştirmek; ve • Tüketiciler dahil tüm sektörlerdeki aktörler arasında ulusal ve bölgesel düzeyde, kimseyi dışarıda bırakmadan gıda kaybı ve israfı (nedenleri, etkisi ve çözümleri) konusunda farkındalığı artırmak.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMANIN SOSYO-EKONOMİK VE CİNSİYET YÖNLERİ ÜZERİNE KIRSAL ALANDAKİ KADINLARA KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEĞİ
  FAO-Türkiye Ortaklık Programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen bir proje
  2016
  Also available in:

  FAO-Türkiye Ortaklık Programı kapsamında 2014 yılında başlayan proje, Türkiye ve Azerbaycan’daki kurumların, tarımsal yayım ve kırsal danışmanlık hizmetleri personelinin kapasitelerini güçlendirerek kırsal alandaki kadınlar için olan hizmetleri iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir. Projenin nihai hedefi, kırsal alandaki kadınların sosyoekonomik entegrasyonunu teşvik etmek ve onların gelir getirici becerilerini güçlendirmeyi amaçlamıştır. Proje, cinsiyet-duyarlı tarımsal yayım ve kırsal danışmanlık hizmetlerin tasarlanıp sunulmasını geliştirerek bu hedefe katkıda bulunmuştur.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Ankara büyükşehir belediyesi sınırları ierisinde kentsel tarım ve kırsal kesimin güçlendirilmesi
  Stratejik Program ve Eylem Planı
  2024
  Also available in:
  No results found.

  Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Kentsel Tarım ve Kırsal Alanların Güçlendirilmesi, Ankara'nın tarımsal kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma prensipleri ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini koruma sorumluluğu doğrultusunda en verimli şekilde kullanmayı hedeflemektedir. Plan kapsamında, 2020 yılında pandemi koşullarının birinci çeyreğinde ortaya çıkan küresel kriz, dünyadaki küreselleşme, iklim değişikliği, gıda arzı ve güvenliği, su ve enerji konuları ile yenilik ekonomilerinin öne çıkması beklenirken, Ankara için ülke için hayati öneme sahip sürdürülebilir, akıllı ve yenilikçi tarımsal politikalara odaklanılmıştır. Planlama süreci, tüm paydaşların önceliklerini dikkate alarak tamamen katılımcı bir şekilde geliştirilmiştir.Ankara'nın yerel potansiyelleri ışığında, Türkiye ve Ankara için benzersiz bir tarım ve kırsal kalkınma programı geliştirilmiştir. Proje kapsamında belirlenen hedeflerin ve önceliklerin ortak bir akıl ile gerçekleştirilmesi, Ankara'nın ulusal ekonomi ve ulusal rekabet gücüne katkısını artıracaktır.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.