Thumbnail Image

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklardan Oluşan Mevsimlik Tarım İşçilerinin Karşılaştıkları Zorluklar Hakkında Genel Bir Değerlendirme
FAO. 2023. Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklardan Oluşan Mevsimlik Tarım İşçilerinin Karşılaştıkları Zorluklar Hakkında Genel Bir Değerlendirme. Ankara.


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Ankara büyükşehir belediyesi sınırları ierisinde kentsel tarım ve kırsal kesimin güçlendirilmesi
  Stratejik Program ve Eylem Planı
  2024
  Also available in:
  No results found.

  Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Kentsel Tarım ve Kırsal Alanların Güçlendirilmesi, Ankara'nın tarımsal kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma prensipleri ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini koruma sorumluluğu doğrultusunda en verimli şekilde kullanmayı hedeflemektedir. Plan kapsamında, 2020 yılında pandemi koşullarının birinci çeyreğinde ortaya çıkan küresel kriz, dünyadaki küreselleşme, iklim değişikliği, gıda arzı ve güvenliği, su ve enerji konuları ile yenilik ekonomilerinin öne çıkması beklenirken, Ankara için ülke için hayati öneme sahip sürdürülebilir, akıllı ve yenilikçi tarımsal politikalara odaklanılmıştır. Planlama süreci, tüm paydaşların önceliklerini dikkate alarak tamamen katılımcı bir şekilde geliştirilmiştir.Ankara'nın yerel potansiyelleri ışığında, Türkiye ve Ankara için benzersiz bir tarım ve kırsal kalkınma programı geliştirilmiştir. Proje kapsamında belirlenen hedeflerin ve önceliklerin ortak bir akıl ile gerçekleştirilmesi, Ankara'nın ulusal ekonomi ve ulusal rekabet gücüne katkısını artıracaktır.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  An overall assessment of challenges faced by seasonal agricultural workers from Syrians under temporary protection and host communities 2023
  Also available in:

  This document is based on the findings of a field study conducted jointly by the Food and Agriculture Organziation of the Uninted Nations (FAO) and the Ankara University Development Studies Application and Research Centre (AKÇAM) in 2020. The objective was to identify key challenges faced by seasonal agricultural workers from Syrian and host communities and to develop solutions that can contribute to building resilience against economic shocks and social instabilities, while ensuring that members of these groups fully enjoy fundamental rights including education, health, and decent working and living conditions. The findings are based on (804 administered) surveys, (43) focus group meetings and (114) stakeholder interviews conducted in 11 provinces (destination provinces: Adana, Ankara, Gaziantep, Hatay, Izmir, Kahramanmaras, Konya, Mersin; source provinces: Kilis, Mardin and Şanlıurfa). All figures in tables reflect the sample size, not the entire population.
 • Thumbnail Image
  Newsletter
  FAO Türkiye Bülteni, Mart 2024 – Sayı #17
  FAO Türkiye Ofisi’nin düzenlediği fotoğraf yarışmasından bir kare.
  2024
  Also available in:

  FAO Türkiye bülteninin 17. sayısı, Suriye iç savaşının ardından en önemli küresel sorunlardan biri haline gelen Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Daha İyi Bir Yaşam Umudunu sürdürmek için hayata geçirdiğimiz Geçim Kaynaklarının Güçlendirilmesi projesinde istihdam konusunda elde edilen başarıya odaklanıyor. Proje kapsamında mesleki eğitim verilen yararlanıcılar ve üreticilerle yürütülen ortak çalışmaların sonuçlarını takip eden İstihdam Raporu verileri umut verici rakamlar ortaya koyuyor. Bu sayımızda FAO Türkiye Ortaklık Programı kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerin çıktılarının da okuyucularımızın ilgisini çekeceğine inanıyoruz. Türkiye ofisinin bilgi ve deneyimini Orta Asya ülkeleriyle paylaşan program, orman yangınlarını önleme projeleri şeklinde somut sonuçlar üretti. Bunlar diğer ülkeler için bir model teşkil edecektir. Ayrıca iklim kriziyle ilgili yürüttüğümüz projelerin sayısında da önemli bir artış gözlemledik. Bu sayımızda başlattığımız yeni projelerin detaylarına ve bu projelere ilişkin beklentilerimize yer veriyoruz.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.